2. Także i Judasz, który Go wydał, znał to miejsce, bo Jezus i uczniowie Jego często się tam gromadzili.
“Nas tribulações é necessário ter fé em Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina