16. podczas gdy Piotr zatrzymał się przed bramą na zewnątrz. Wszedł więc ów drugi uczeń, znany arcykapłanowi, pomówił z odźwierną i wprowadził Piotra do środka.
“O Anjo de Deus não nos abandona jamais.” São Padre Pio de Pietrelcina