57. Dacă se descoperea la cineva vreo Carte a Alianţei şi dacă cineva urma legea, hotărârea regelui îl dădea la moarte.

“Como é belo esperar!” São Padre Pio de Pietrelcina