Encontrados 97 resultados para: voltam

 • Húsz évig voltam nálad, juhaid és kecskéid nem vetéltek el. Nyájaid kosait nem ettem meg. (Teremtés könyve 31, 38)
 • Magam is így voltam: nappal a hõség kínzott, éjjel a fagy, s az álom elkerülte szememet. (Teremtés könyve 31, 40)

 • A mindenható Isten adja, hogy irgalmat találjatok az ember elõtt, és újra elengedjen titeket s veletek testvéreteket, valamint Benjamint is. Hanem én újra gyermektelen vagyok, mint egykor voltam." (Teremtés könyve 43, 14)

 • Ez fiút szült neki, s õ Gersomnak nevezte, mivel úgymond - "idegen földön jövevény voltam". (Kivonulás könyve 2, 22)

 • Mózes ezután így szólt az Úrhoz: "De, Uram, én nem vagyok a szavak embere. Azelõtt sem voltam és most sem vagyok, amióta szolgáddal beszélsz. A szám akadozó, a nyelvem lassú." (Kivonulás könyve 4, 10)

 • továbbá két fiát. Ezek közül az egyiket Gersomnak hívták, "mivel - úgymond - idegen földön jövevény voltam"; (Kivonulás könyve 18, 3)

 • Hát talán én hordoztam ezt az egész népet méhemben vagy én voltam, aki szülte, hogy mondhasd nekem: vidd kebleden, amint a dajka viszi a csecsemõt, arra a földre, amelyet esküvel ígértem atyáinak. (Számok könyve 11, 12)
 • Nem ettem belõle halottat siratva, nem ettem belõle, amikor tisztátalan voltam, s halottnak sem ajánlottam fel belõle. Engedelmeskedtem az Úr, az én Istenem szavának, mindenben úgy jártam el, ahogy parancsoltad. (Második Törvénykönyv 26, 14)

 • Senki sem lesz képes ellenállni neked egész életedben: veled leszek, ahogy Mózessel is vele voltam, nem hagylak el, nem szolgáltatlak ki. (Józsue könyve 1, 5)

 • Most hát esküdjetek meg nekem az Úrra, amint én könyörületes voltam irántatok, ti is megkönyörültök atyám házán, s adjatok erre valami megbízható jelet; (Józsue könyve 2, 12)

 • Az Úr így szólt Józsuéhoz: "Ma elkezdelek naggyá tenni egész Izrael szemében, hogy így megtudja: veled vagyok, amint Mózessel vele voltam. (Józsue könyve 3, 7)

 • Negyvenesztendõs voltam, amikor Mózes, az Úr szolgája elõre küldött Kádes-Barneából ezt az országot kikémlelni, s én hírt vittem neki róla legjobb tudásom szerint. (Józsue könyve 14, 7)
“Lembre-se de que os santos foram sempre criticados pelas pessoas deste mundo, e puseram sob seus pés o mundo e as suas máximas .” São Padre Pio de Pietrelcina