Encontrados 29 resultados para: vitéz

 • A sorsvetés Manasszéra esett, mivel õ volt József elsõszülötte. Manassze elsõszülöttének és Gileád apjának, Machirnak Gileád földje és Básán jutott osztályrészül, mint vitéz harcost ez illette meg. (Józsue könyve 17, 1)
 • Legyõzték Moáb népét, mintegy tízezer erõs és vitéz embert, nem menekült el egy sem. (Bírák könyve 3, 29)

 • Megjelent neki az Úr angyala, és így szólt hozzá: "Az Úr veled, hõs vitéz!" (Bírák könyve 6, 12)

 • A gileádi Jiftach vitéz harcos volt. Egy szajhának volt a fia. Gileád nemzette Jiftachot. (Bírák könyve 11, 1)

 • Benjaminból ekkor tizennyolcezer vitéz harcos esett el. (Bírák könyve 20, 44)

 • A megöltek száma, akik Benjamin fiai közül ezen a napon elestek, huszonötezer embert tett ki, csupa kardforgató vitéz harcost. (Bírák könyve 20, 46)

 • Akkor a közösség elküldött ellenük tizenkétezer embert, csupa vitéz harcost, ezzel a paranccsal: "Menjetek és hányjátok kardélre a gileádi Jábes lakóit, az asszonyokat és a gyerekeket is. (Bírák könyve 21, 10)
 • Tola fiai: Uzi, Refaja, Jeriel, Jechmáj, Jibezám és Semuel, Tola nemzetségének fejei, vitéz férfiak, nemzetségük szerint. Számuk Dávid korában 22 600 volt. (Krónikák I. könyve 7, 2)

 • Hozzájuk (tartozott) még 36 000 vitéz férfi, nemzetségeik és családjaik szerint. Ugyanis sok feleségük és gyermekük volt. (Krónikák I. könyve 7, 4)

 • Bela fiai: Ecbon, Uzi, Uziel, Jerimot és Iri, öten családfõk, vitéz férfiak, összesen 22 034. (Krónikák I. könyve 7, 7)

 • családfõk, vitéz férfiak, nemzetségeik szerint tömörülve, 22 (Krónikák I. könyve 7, 9)

 • Ezek mind Jediael fiai; családfõk, vitéz férfiak, 17 200-an vonultak harcba a sereggel. (Krónikák I. könyve 7, 11)
“Seja paciente e espere com confiança o tempo do Senhor”. São Padre Pio de Pietrelcina