Encontrados 42 resultados para: szavamra

 • Lámech így szólt feleségeihez: "Ada és Cilla, halljátok szavamat, Lámech feleségei figyeljetek szavamra: (Teremtés könyve 4, 23)
 • Utódaid által nyer áldást a föld minden népe, mivel hallgattál a szavamra." (Teremtés könyve 22, 18)

 • mert Ábrahám hallgatott szavamra és megtartotta parancsomat, rendelkezésemet és utasításomat." (Teremtés könyve 26, 5)

 • Hallgass szavamra, jó tanácsot adok neked, és Isten veled lesz. Te képviseled a népet Isten elõtt, és ügyeiket vidd Isten elé. (Kivonulás könyve 18, 19)

 • Ha tehát hallgattok szavamra és megtartjátok szövetségemet, akkor az összes népek között különleges tulajdonommá teszlek benneteket, hiszen az egész föld az enyém. (Kivonulás könyve 19, 5)

 • azok az emberek, akik látták dicsõségemet s azokat a jeleket, amelyeket Egyiptomban és a pusztában mutattam, s mégis már vagy tízszer próbára tettek, s nem hallgattak szavamra, (Számok könyve 14, 22)

 • és így szólt hozzájuk: "Mindent megtartottatok, amit Mózes, az Úr szolgája parancsolt nektek, mindig hallgattatok a szavamra, amikor csak parancsoltam valamit. (Józsue könyve 22, 2)
 • De ti se kössetek szövetséget ennek a földnek a népével, hanem pusztítsátok el oltáraikat. Ti azonban nem hallgattatok szavamra. Miért tettétek ezt? (Bírák könyve 2, 2)

 • Az Úr haragja fellángolt Izrael ellen. Így szólt: "Mivel ez a nép megszegte a szövetséget, amelyet atyáikkal kötöttem és nem hallgatott szavamra, (Bírák könyve 2, 20)

 • Így szóltam hozzátok: Én vagyok az Úr, a ti Istenetek. Ne imádjátok az amoriták isteneit, akiknek a földjén laktok. Ti azonban nem hallgattatok szavamra." (Bírák könyve 6, 10)

 • A gileádi Tisbébõl való Illés, a tisbei így szólt Achábhoz: "Amint igaz, hogy él az Úr, Izrael Istene, akinek a szolgálatában állok: ezekben az években ne hulljon se harmat, se esõ, csak az én szavamra." (Királyok I. könyve 17, 1)

 • Erre egy második levelet is írt nekik. Így hangzott: "Ha velem tartotok és hallgattok a szavamra, vegyétek fejüket a férfiaknak, uratok fiainak, s holnap ebben az idõben hozzátok nekem ide, Jiszreelbe!" A király fiai - hetvenen - a város elõkelõinél voltak, akik nevelték õket. (Királyok II. könyve 10, 6)
“O mais belo Credo é o que se pronuncia no escuro, no sacrifício, com esforço”. São Padre Pio de Pietrelcina