Encontrados 11 resultados para: szalmát

 • Az ember tehát bement a házba, õ pedig lenyergelte a tevéket, szalmát és takarmányt adott a tevéknek, s vizet hozott, hogy õ, és a vele jött férfiak megmoshassák a lábukat. (Teremtés könyve 24, 32)

 • "Ne adjatok szalmát annak a népnek a téglavetéshez, mint eddig tettétek. Menjenek csak maguk, és gyûjtsenek szalmát. (Kivonulás könyve 5, 7)

 • A munkafelügyelõk az írnokokkal együtt elmentek és így szóltak a néphez: "Ezt üzeni a fáraó: ezentúl nem adok nektek szalmát. (Kivonulás könyve 5, 10)

 • Erre a nép szétszéledt Egyiptom egész földjén, hogy szalmát tallózzék pelyvának. (Kivonulás könyve 5, 12)

 • A felügyelõk azonban szorongatták õket: "Mindennap ugyanannyit kell csinálnotok, mint amikor még megkaptátok a szalmát." (Kivonulás könyve 5, 13)

 • Nem adnak szolgáidnak szalmát, s mégis azt követelik, hogy készítsünk téglát. Még ütlegelik is szolgáidat." (Kivonulás könyve 5, 16)

 • Azonnal menjetek dolgozni, szalmát nem kaptok, de a megállapított mennyiségû téglát ki kell vetnetek." (Kivonulás könyve 5, 18)

 • Az árpát meg a szalmát is mindig oda vitték a kocsi- meg a hátaslovaknak, ahol éppen volt, ki-ki, amint ráesett a sor. (Királyok I. könyve 5, 8)

 • Annyiba veszi a vasat, mint a szalmát, az ércet nem nézi többre pudvás fánál. (Jób könyve 41, 19)

 • Barátságban él a tehén a medvével, a kicsinyeik is együtt pihennek; és szalmát eszik az oroszlán, akárcsak az ökör. (Izajás könyve 11, 7)

 • Együtt legelészik majd a farkas és a bárány; szalmát eszik az oroszlán, akárcsak az ökör; és a kígyónak por lesz az eledele. Sehol nem ártanak és nem pusztítanak az én szent hegyemen - mondja az Úr. (Izajás könyve 65, 25)

Jesus lhe quer bem, da maneira que só Ele sabe amar.” São Padre Pio de Pietrelcina