Encontrados 10 resultados para: osztották

  • Ebernek két fia született. Az egyik neve Peleg, mivel az õ idejében osztották fel a földet. A testvére neve Joktán. (Teremtés könyve 10, 25)

  • Jákob családjának története a következõ: amikor József tizenhét esztendõs volt, bátyjaival együtt a juhokat õrizte. Mivel még fiatal volt, apja feleségeinek, Bilhának és Szilpának fiai mellé osztották be. József közölte apjával, ami rosszat azokról mondtak. (Teremtés könyve 37, 2)

  • Sorsvetéssel osztották ki, ahogy az Úr a kilenc és fél törzsnek Mózes által parancsolta. (Józsue könyve 14, 2)


  • Ébernek két fia született: az egyiknek a neve Peleg, mivel az õ idejében osztották fel a földet; a testvére neve Joktán. (Krónikák I. könyve 1, 19)

  • De ezeket is, azokat is sorshúzás útján osztották be, hiszen fölszentelt tisztségviselõkrõl, Istennek a hivatalnokairól volt szó mind Eleazár, mind Itamár fiai esetében. (Krónikák I. könyve 24, 5)

  • Megvívtak Timóteus és Bakchidesz embereivel is. Több mint húszezret megöltek közülük, és erõs várakat kerítettek hatalmukba. A gazdag zsákmányt egyenlõ arányban osztották szét maguk, továbbá az áldozatok, valamint az özvegyek, az árvák és az öregek között. (Makkabeusok II. könyve 8, 30)

  • Erre megparancsolta a népnek, hogy telepedjék le a földre. Majd fogta a hét kenyeret, hálát adott, megtörte és odaadta tanítványainak, hogy osszák szét. Szét is osztották a nép közt. (Márk evangéliuma 8, 6)

  • "Miért nem adták el inkább az olajat 300 dénárért, s miért nem osztották szét a szegények közt?" (János evangéliuma 12, 5)

  • Amikor a katonák fölfeszítették Jézust, fogták ruhadarabjait és négy részre osztották, minden katonának egy-egy részt, majd a köntösét is. A köntöse varratlan volt, egy darabból szõve. (János evangéliuma 19, 23)

  • akik a hit erejével országokat gyõztek le, igazságot osztottak, ígéreteket nyertek el, oroszlánok torkát tömték be, (Zsidóknak írt levél 11, 33)

“Para consolar uma alma na sua dor, mostre todo o bem que ela ainda pode fazer”. São Padre Pio de Pietrelcina