Encontrados 433 resultados para: miatt

 • Attól az idõtõl kezdve, hogy vagyonának intézõjévé tette, az Úr József miatt megáldotta az egyiptomi házát. Az Úr áldása volt mindenen, ami a házban és a mezõn az övé volt. (Teremtés könyve 39, 5)
 • A gabona szolgáljon majd készletül az országnak a hét ínséges esztendõben, amely majd rátör Egyiptom földjére. Így az ország nem megy tönkre az éhínség miatt." (Teremtés könyve 41, 36)

 • Késõbb így szóltak egymáshoz: "Valóban bûnösök vagyunk öcsénk miatt. Láttuk lelkének kínját, amikor kérlelt bennünket, de nem hallgattunk rá. Ezért ért bennünket ez a csapás." (Teremtés könyve 42, 21)

 • A férfiak azonban féltek, mivel József házába vezették õket. Így gondolkoztak: "Bizonyára a pénz miatt visznek oda, amit elõzõ alkalommal a zsákunkban találtunk. El akarnak fogni, hogy szamarainkkal együtt rabszolgává tegyenek bennünket." (Teremtés könyve 43, 18)

 • Házi holmitok miatt ne bánkódjatok, mivel Egyiptom egész földjének legjava lesz a tiétek." (Teremtés könyve 45, 20)

 • Erre az Úr elhagyta. Az asszony a körülmetélés miatt mondta: vérvõlegény. (Kivonulás könyve 4, 26)

 • Mózes és Áron eljöttek a fáraótól, Mózes meg az Úrhoz fohászkodott a békák miatt, amellyel elárasztotta a fáraót. (Kivonulás könyve 8, 8)
 • Az Úr így is tett. A bögölyök nagy tömegben ellepték a fáraó házát, szolgáinak a lakását és egész Egyiptomot. Az ország nagyon szenvedett a bögölyök miatt. (Kivonulás könyve 8, 20)

 • A varázslók a kelevényeik miatt nem is állhattak Mózes elé, mivel a kelések a varázslókon és minden egyiptomin kifakadtak. (Kivonulás könyve 9, 11)

 • A pap az egyiket ajánlja fel bûnért való, a másikat égõáldozatul. A pap így végezze el rajta a kiengesztelõdés szertartását az Úr elõtt vérfolyása miatt, amely tisztátalanná tette. (Leviták könyve 15, 30)

 • Halott miatt ne ejtsetek sebet testeteken, és ne vagdossátok be magatokat. Én vagyok az Úr. (Leviták könyve 19, 28)

 • Ha valaki Áron nemzetségébõl leprában vagy magfolyásban szenved, addig nem ehet a szent adományokból, amíg tiszta nem lesz. Ha pedig megérint olyan egyént, aki holttest érintése miatt tisztátalan, vagy ha magömlése volt, (Leviták könyve 22, 4)
“O demônio é forte com quem o teme, mas é fraco com quem o despreza.” São Padre Pio de Pietrelcina