Encontrados 83 resultados para: kiment

 • Azután kiment Ábrahám az állatokhoz, kiválasztott egy fiatal és erõs borjút, s odaadta a szolgának, hogy sietve készítse el. (Teremtés könyve 18, 7)
 • Lót kiment hozzájuk a bejárat elé, de az ajtót bezárta maga mögött, (Teremtés könyve 19, 6)

 • Akkor Lót kiment és beszélt vejeivel, akik leányait feleségül akarták venni, és ezt mondta: "Rajta, költözzetek el errõl a helyrõl, mert Isten elpusztítja a várost." De vejei azt hitték, hogy tréfálkozik. (Teremtés könyve 19, 14)

 • Ábrahám korán reggel kiment arra a helyre, ahol Isten színe elõtt állt, (Teremtés könyve 19, 27)

 • Napszállta idején kiment Izsák, hogy a szabad mezõn járkáljon. Mikor körülnézett, tevéket látott közeledni. (Teremtés könyve 24, 63)

 • Jákob pedig adott neki kenyeret és lencsefõzeléket. Evett és ivott, felállt és kiment. Ilyen kevésre becsülte Ézsau az elsõszülöttség jogát. (Teremtés könyve 25, 34)

 • Rebekka hallgatózott, amikor Izsák fiával, Ézsauval beszélt. Ézsau kiment a mezõre, hogy vadat ejtsen atyja számára. (Teremtés könyve 27, 5)
 • Ruben egyszer búzaaratás idején kiment a mezõre, mandragórát talált, és anyjának, Leának adta. Ráchel így szólt Leához: "Adj nekem is a fiad mandragórájából." (Teremtés könyve 30, 14)

 • Hámor, Szichem apja, kiment Jákobhoz, hogy beszéljen vele. (Teremtés könyve 34, 6)

 • Valahányszor Mózes kiment a sátorhoz, a nép fölkelt, és mindenki saját sátrának bejáratánál állva, tekintetével követte Mózest, amíg be nem lépett a sátorba. (Kivonulás könyve 33, 8)

 • de a bálványok mellõl, amelyek Gilgalban voltak, visszatért és így szólt: "Titkos üzenetem van számodra, király." "Csend legyen!" - válaszolta a király. Erre mindenki kiment, aki ott volt. (Bírák könyve 3, 19)

 • Amikor Obed fia, Gaal kiment és megállt a város kapujánál, Abimelek, és a vele levõ emberek kitörtek a leshelyrõl. (Bírák könyve 9, 35)
“O grau sublime da humildade é não só reconhecer a abnegação, mas amá-la.” São Padre Pio de Pietrelcina