Encontrados 8 resultados para: hoztok

  • Magatok pedig gondosan õrizkedjetek az elátkozottól! Nehogy kedvetek támadjon valamit is elsajátítani, ami átok alá esik, mert akkor Izrael egész táborát kiteszitek az átoknak, és nagy szerencsétlenséget hoztok rá. (Józsue könyve 6, 18)
  • Visszatértek hát testvéreikhez Szoreába és Estaolba. Testvéreik megkérdezték tõlük: "Mi hírt hoztok?" (Bírák könyve 18, 8)

  • Hiába szõttök terveket: úgyis meghiúsul. Hasztalan hoztok határozatot: nem valósul meg. Mert velünk az Isten. (Izajás könyve 8, 10)

  • Mit törõdöm én a tömjénnel, amelyet Sebából hoztok, és a távoli földrõl szerzett jó illatú fahéjjal! Égõáldozataitok nem kedvesek, és véres áldozataitok sem tetszenek nekem. (Jeremiás könyve 6, 20)

  • Azáltal, hogy tisztátalan kenyeret hoztok oltáromra. Azt kérdezitek: Mivel szentségtelenítettük meg? - Azzal, hogy azt gondoljátok: Az Úr asztalát semmibe kell venni. (Malakiás könyve 1, 7)

  • Vagy nem rossz-e az, hogy vak állatot hoztok áldozatul? S ha sántát és beteget hoztok, nem rossz-e az? Ha elvinnéd a helytartódnak, vajon tetszene-e neki, és örömmel fogadna-e téged? - mondja a Seregek Ura. (Malakiás könyve 1, 8)

  • Azáltal dicsõül meg Atyám, hogy bõ termést hoztok, és a tanítványaim lesztek. (János evangéliuma 15, 8)
  • Így majd az Úrhoz méltón éltek, egészen az õ tetszése szerint, minden jótettben gyümölcsöt hoztok, és az Isten ismeretében gyarapodtok. (Kolosszeieknek írt levél 1, 10)

“Quando o dia seguinte chegar, ele também será chamado de hoje e, então, você pensará nele. Tenha sempre muita confiança na Divina Providência.” São Padre Pio de Pietrelcina