Encontrados 199 resultados para: hatalmas

 • Abimelek pedig így szólt Izsákhoz: "Távozz tõlünk, mert túl hatalmas lettél számunkra." (Teremtés könyve 26, 16)

 • De atyja vonakodott, és így szólt: "Tudom, fiam, tudom, õ is néppé lesz, õ is hatalmas lesz. Öccse azonban hatalmasabb lesz, és utódai népek sokaságává válnak." (Teremtés könyve 48, 19)

 • akkor holnap ebben az idõben hatalmas jégesõt hullatok, amilyen még nem volt Egyiptomban alapítása napjától mostanáig. (Kivonulás könyve 9, 18)

 • A sáskák rátámadtak egész Egyiptomra, és hatalmas tömegben ereszkedtek le az egyiptomi földekre. Soha azelõtt nem volt annyi sáska és ezután sem lesz. (Kivonulás könyve 10, 14)

 • De te kifújtad leheletedet, s a tenger elborította õket. Úgy merültek el, mint az ólom, a hatalmas hullámokban. (Kivonulás könyve 15, 10)

 • Harmadnap virradatkor mennydörgés és villámlás tört ki, sötét felhõ telepedett a hegyre és hatalmas harsonazúgás hangzott fel. A táborban az egész nép remegett. (Kivonulás könyve 19, 16)

 • Ne légy igazságtalan az ítélkezésben. Ne kedvezz a gyengének, és ne engedd, hogy a hatalmas elszédítsen: igazság szerint ítélkezz embertársad fölött. (Leviták könyve 19, 15)

 • Aztán elindultunk Hórebtõl, s ahogy az Úr, a mi Istenünk parancsolta, átkeltünk azon a hatalmas és félelmetes pusztán, amint láttátok, az amoriták hegyvidéke felé tartva. (Második Törvénykönyv 1, 19)

 • Az égbõl hallatta szavát, hogy tanítson; a földön hatalmas tüzet mutatott, és a lángok közül hallottad a szavait. (Második Törvénykönyv 4, 36)

 • Mégis, miért haljunk meg? Ez a hatalmas tûz elemészt minket! Ha még tovább hallgatjuk az Úrnak, a mi Istenünknek szavát, meghalunk. (Második Törvénykönyv 5, 25)

 • Mégiscsak a te néped és a te örökséged, te vezetted ki hatalmas erõddel és kinyújtott karoddal." (Második Törvénykönyv 9, 29)

 • Mert az Úr, a ti Istenetek az Istenek Istene és az Urak Ura, a nagy, a hatalmas és a félelmetes Isten, aki nem részrehajló, s akit nem lehet ajándékkal megvesztegetni, (Második Törvénykönyv 10, 17)


“Deus é servido apenas quando é servido de acordo com a Sua vontade.” São Padre Pio de Pietrelcina