Encontrados 87 resultados para: fõpap

 • a díszruhákat - azaz Áron fõpap ruháit és fiainak a papi szolgálathoz ruháit -, (Kivonulás könyve 31, 10)
 • A közösség mentse meg azt, aki embert ölt a vérbosszút álló kezétõl. Vigye vissza a közösség menedékvárosába, ahová menekült, hogy ott élhessen a fõpap haláláig, akit szent olajjal kentek föl. (Számok könyve 35, 25)

 • mert a fõpap haláláig menedékvárosában kell maradnia, s csak a fõpap halála után térhet vissza az, aki embert ölt, arra a vidékre, ahol a birtoka van. (Számok könyve 35, 28)

 • Azért se fogadjatok el váltságdíjat, aki menedékvárosba menekült, nehogy visszatérjen hazájába, s ott éljen, mielõtt a fõpap meghal. (Számok könyve 35, 32)

 • Akkor Hilkija fõpap közölte Safán írnokkal: "Megtaláltam a törvénykönyvet, az Úr templomában." És Hilkija átadta a könyvet Safán írnoknak, és az elolvasta. (Királyok II. könyve 22, 8)

 • Amarjahu fõpap lesz a fölöttesetek vallási ügyekben, Zebadjahu pedig, Jizmael fia, Júda házának feje, a király elé tartozó összes ügyekben. Mint tisztviselõk a leviták fognak rendelkezéstekre állni. Járjatok el bátran, és az Úr a jók mellett lesz." (Krónikák II. könyve 19, 11)

 • Jehosaba, a király leánya fogta Joást, Achaszja fiát, és ellopta a halálra szánt királyfiak közül. Aztán dajkájával együtt elhelyezte az ágyasházban. Így Jehosaba, Jorám király leánya, Jehojada fõpap felesége - minthogy Achaszja nõvére volt - elrejtette Atalja elõl, úgyhogy nem tudta megöletni. (Krónikák II. könyve 22, 11)
 • A templomban az egész gyülekezet szövetséget kötött a királlyal. Azután Jehojada fõpap így szólt hozzájuk: "Nézzétek, a király fiának kell uralkodnia, amint az Úr Dávid fiaira vonatkozólag kijelentette. (Krónikák II. könyve 23, 3)

 • A leviták és egész Júda úgy jártak el, ahogyan Jehojada fõpap megparancsolta nekik. Ki-ki vette a maga embereit, akik szombaton beléptek, azokkal együtt, akik szombaton kiléptek volna a szolgálatból. Jehojada fõpap ugyanis nem bocsátotta el az osztagokat. (Krónikák II. könyve 23, 8)

 • Azután Jehojada fõpap kiosztotta a századok vezetõinek Dávid király kardjait, kis és nagy pajzsait, amelyek a templomban voltak. (Krónikák II. könyve 23, 9)

 • Ekkor Jehojada fõpap kiküldte a századok vezéreit, a sereg parancsnokait, és így szólt hozzájuk: "Vigyétek ki a templom bekerített részébõl, s aki kíséri, az ölje meg a kardjával!" Ugyanis azt is megmondta a fõpap: "Ne öljétek meg az Úr templomában!" (Krónikák II. könyve 23, 14)

 • Jehojada fõpap egész életében azt tette Joás, ami helyes az Úr szemében. (Krónikák II. könyve 24, 2)
“Por que a tentação passada deixa na alma uma certa perturbação? perguntou um penitente a Padre Pio. Ele respondeu: “Você já presenciou um tremor de terra? Quando tudo estremece a sua volta, você também é sacudido; no entanto, não necessariamente fica enterrado nos destroços!” São Padre Pio de Pietrelcina