Encontrados 87 resultados para: fõpap

 • a díszruhákat - azaz Áron fõpap ruháit és fiainak a papi szolgálathoz ruháit -, (Kivonulás könyve 31, 10)

 • A közösség mentse meg azt, aki embert ölt a vérbosszút álló kezétõl. Vigye vissza a közösség menedékvárosába, ahová menekült, hogy ott élhessen a fõpap haláláig, akit szent olajjal kentek föl. (Számok könyve 35, 25)

 • mert a fõpap haláláig menedékvárosában kell maradnia, s csak a fõpap halála után térhet vissza az, aki embert ölt, arra a vidékre, ahol a birtoka van. (Számok könyve 35, 28)

 • Azért se fogadjatok el váltságdíjat, aki menedékvárosba menekült, nehogy visszatérjen hazájába, s ott éljen, mielõtt a fõpap meghal. (Számok könyve 35, 32)

 • Akkor Hilkija fõpap közölte Safán írnokkal: "Megtaláltam a törvénykönyvet, az Úr templomában." És Hilkija átadta a könyvet Safán írnoknak, és az elolvasta. (Királyok II. könyve 22, 8)

 • Amarjahu fõpap lesz a fölöttesetek vallási ügyekben, Zebadjahu pedig, Jizmael fia, Júda házának feje, a király elé tartozó összes ügyekben. Mint tisztviselõk a leviták fognak rendelkezéstekre állni. Járjatok el bátran, és az Úr a jók mellett lesz." (Krónikák II. könyve 19, 11)

 • Jehosaba, a király leánya fogta Joást, Achaszja fiát, és ellopta a halálra szánt királyfiak közül. Aztán dajkájával együtt elhelyezte az ágyasházban. Így Jehosaba, Jorám király leánya, Jehojada fõpap felesége - minthogy Achaszja nõvére volt - elrejtette Atalja elõl, úgyhogy nem tudta megöletni. (Krónikák II. könyve 22, 11)

 • A templomban az egész gyülekezet szövetséget kötött a királlyal. Azután Jehojada fõpap így szólt hozzájuk: "Nézzétek, a király fiának kell uralkodnia, amint az Úr Dávid fiaira vonatkozólag kijelentette. (Krónikák II. könyve 23, 3)

 • A leviták és egész Júda úgy jártak el, ahogyan Jehojada fõpap megparancsolta nekik. Ki-ki vette a maga embereit, akik szombaton beléptek, azokkal együtt, akik szombaton kiléptek volna a szolgálatból. Jehojada fõpap ugyanis nem bocsátotta el az osztagokat. (Krónikák II. könyve 23, 8)

 • Azután Jehojada fõpap kiosztotta a századok vezetõinek Dávid király kardjait, kis és nagy pajzsait, amelyek a templomban voltak. (Krónikák II. könyve 23, 9)

 • Ekkor Jehojada fõpap kiküldte a századok vezéreit, a sereg parancsnokait, és így szólt hozzájuk: "Vigyétek ki a templom bekerített részébõl, s aki kíséri, az ölje meg a kardjával!" Ugyanis azt is megmondta a fõpap: "Ne öljétek meg az Úr templomában!" (Krónikák II. könyve 23, 14)

 • Jehojada fõpap egész életében azt tette Joás, ami helyes az Úr szemében. (Krónikák II. könyve 24, 2)

“De todos os que vierem pedir meu auxílio, nunca perderei nenhum!” São Padre Pio de Pietrelcina