Encontrados 116 resultados para: embereket

 • Szodoma királya így szólt Ábrámhoz: "Add nekem az embereket, a zsákmányt tartsd meg magadnak." (Teremtés könyve 14, 21)
 • Az ajtó elõtt álló embereket pedig vaksággal sújtották, apraját és nagyját, úgy, hogy hiába keresték a bejáratot. (Teremtés könyve 19, 11)

 • Mikor megvirradt, elbocsátották az embereket szamaraikkal együtt. (Teremtés könyve 44, 3)

 • Áron kinyújtotta kezét a bottal, és ráütött a föld porára. Erre szúnyogok lepték el az embereket és az állatokat. Egész Egyiptomban minden por szúnyoggá változott. (Kivonulás könyve 8, 13)

 • Az egyiptomi varázslók is megkísérelték, hogy mesterségükkel szúnyogot hívjanak elõ, de nem volt sikerük. A szúnyogok ellepték az embereket és az állatokat. (Kivonulás könyve 8, 14)

 • A fáraó szolgái így szóltak: "Meddig lesz még romlásunkra ez az ember? Bocsásd el azokat az embereket, hogy áldozatot mutassanak be Jahvénak, az Istenüknek. Nem látod, hogy Egyiptom elpusztul?" (Kivonulás könyve 10, 7)

 • Mert amikor a fáraó makacsul ellenállt, és nem bocsátott el bennünket, az Úr megölt minden elsõszülöttet Egyiptomban, az emberekét is, az állatokét is. Azért szentelem az Úrnak mind, ami anyja méhét megnyitja, ha az hímnemû. Ezért váltom meg fiaim közül is az elsõszülöttet. (Kivonulás könyve 13, 15)
 • "Küldj elõre embereket, hogy szerezzenek híreket Kánaán földje felõl, amelyet Izrael fiainak szándékozom adni. Atyáik minden törzsébõl küldjetek egyet, olyat, aki a vezetõk közé tartozik." (Számok könyve 13, 2)

 • Mózes tehát elõreküldte az Úr parancsára ezeket a megbízható embereket Paran pusztájáról, akik Izrael fiainak fejei közül valók voltak. (Számok könyve 13, 3)

 • Azokat az embereket pedig, akiket Mózes elküldött, hogy az országot kikémleljék, s akik visszatérve az egész közösséget felizgatták azzal, hogy mindenféle rosszat mondtak az országról, (Számok könyve 14, 36)

 • Összeszedték az összes szerzett holmit, a zsákmányul ejtett embereket és állatokat, (Számok könyve 31, 11)

 • Név szerint ezeket az embereket: Júda törzsébõl Kálebet, Jefunne fiát; (Számok könyve 34, 19)
“Nossa Senhora está sempre pronta a nos socorrer, mas por acaso o mundo a escuta e se emenda?” São Padre Pio de Pietrelcina