Encontrados 17 resultados para: elõletek

 • Ne tegyétek magatokat tisztátalanná semmiféle ilyen tettel. Így szennyezték be magukat azok a népek is, amelyeket elûztem elõletek. (Leviták könyve 18, 24)

 • Ne kövessétek azoknak a népeknek a szokásait, amelyeket elûztem elõletek, mivel elkövették mindezeket a dolgokat és megutáltam õket. (Leviták könyve 20, 23)

 • Sõt, darazsakat küld rájuk az Úr, a te Istened, míg mind el nem pusztulnak, akik megmaradtak, vagy elrejtõztek elõletek. (Második Törvénykönyv 7, 20)

 • Aztán így folytatta Józsue: "Errõl tudjátok meg, hogy élõ Isten van köztetek, s hogy biztosan elûzi elõletek a kánaániakat, hetitákat, hivvitákat, perizitákat, girgasitákat, amoritákat és jebuzitákat: (Józsue könyve 3, 10)

 • Azt felelték Józsuénak: "Szolgáid egész pontosan hallották, mit rendelt az Úr, a te Istened szolgája, Mózes által: nektek adja az egész országot és kiirtja elõletek mind a lakóit. Ezért közeledéstekre nagy rettegés kerített hatalmába minket életünk miatt. (Józsue könyve 9, 24)

 • Az Úr, a ti Istenetek maga ûzi majd el õket elõletek, s ti birtokba veszitek a földet, amint az Úr, a ti Istenetek megígérte nektek. (Józsue könyve 23, 5)

 • Ezért az Úr is elûzött elõletek nagy és erõs népeket, senki sem volt képes eddig a napig nektek ellenállni. (Józsue könyve 23, 9)

 • akkor tudjátok meg, hogy az Úr, a ti Istenetek nem ûzi el többé elõletek azokat a népeket. Inkább háló és csapda lesznek számotokra, tüske az oldalatokban és por a szemetekben, míg el nem tûntök errõl a jó földrõl, amelyet az Úr, a ti Istenetek adott nektek. (Józsue könyve 23, 13)

 • Darazsakat küldtem, s azok az amoriták mindkét királyát elûzték elõletek - nem kardodnak köszönheted, nem is íjadnak. (Józsue könyve 24, 12)

 • Aztán azt is mondtam: Nem ûzöm el ezeket a népeket elõletek. Szorongassanak benneteket, isteneik meg legyenek csapda a számotokra." (Bírák könyve 2, 3)

 • Kiszabadítottalak benneteket az egyiptomiak kezébõl, akik szorongattak titeket. Elûztem õket elõletek, és nektek adtam földjüket. (Bírák könyve 6, 9)

 • Ha szívetek, lelketek mélyébõl hozzá tértek, s igaz életet éltek színe elõtt, felétek fordul, és nem födi el elõletek arcát. Fontoljátok meg, mit tett veletek, s fennhangon magasztaljátok. Mondjatok köszönetet az igazságos Úrnak, magasztaljátok az örökkévalóság Királyát! Számkivetésem földjén én is dicsõítem, hirdetem hatalmát és nagyságát a bûnös népnek. Térjetek meg, bûnösök, igaz tetteket vigyetek végbe színe elõtt. Ki tudja, talán hozzátok is irgalmas lesz és megkönyörül rajtatok. (Tóbiás könyve 13, 6)

“Padre Pio disse a um filho espiritual: Trabalhe! Ele perguntou: No que devo trabalhar, Padre? Ele respondeu: Em amar sempre mais a Jesus!” São Padre Pio de Pietrelcina