Encontrados 17 resultados para: elõletek

 • Ne tegyétek magatokat tisztátalanná semmiféle ilyen tettel. Így szennyezték be magukat azok a népek is, amelyeket elûztem elõletek. (Leviták könyve 18, 24)

 • Ne kövessétek azoknak a népeknek a szokásait, amelyeket elûztem elõletek, mivel elkövették mindezeket a dolgokat és megutáltam õket. (Leviták könyve 20, 23)

 • Sõt, darazsakat küld rájuk az Úr, a te Istened, míg mind el nem pusztulnak, akik megmaradtak, vagy elrejtõztek elõletek. (Második Törvénykönyv 7, 20)

 • Aztán így folytatta Józsue: "Errõl tudjátok meg, hogy élõ Isten van köztetek, s hogy biztosan elûzi elõletek a kánaániakat, hetitákat, hivvitákat, perizitákat, girgasitákat, amoritákat és jebuzitákat: (Józsue könyve 3, 10)

 • Azt felelték Józsuénak: "Szolgáid egész pontosan hallották, mit rendelt az Úr, a te Istened szolgája, Mózes által: nektek adja az egész országot és kiirtja elõletek mind a lakóit. Ezért közeledéstekre nagy rettegés kerített hatalmába minket életünk miatt. (Józsue könyve 9, 24)

 • Az Úr, a ti Istenetek maga ûzi majd el õket elõletek, s ti birtokba veszitek a földet, amint az Úr, a ti Istenetek megígérte nektek. (Józsue könyve 23, 5)

 • Ezért az Úr is elûzött elõletek nagy és erõs népeket, senki sem volt képes eddig a napig nektek ellenállni. (Józsue könyve 23, 9)

 • akkor tudjátok meg, hogy az Úr, a ti Istenetek nem ûzi el többé elõletek azokat a népeket. Inkább háló és csapda lesznek számotokra, tüske az oldalatokban és por a szemetekben, míg el nem tûntök errõl a jó földrõl, amelyet az Úr, a ti Istenetek adott nektek. (Józsue könyve 23, 13)

 • Darazsakat küldtem, s azok az amoriták mindkét királyát elûzték elõletek - nem kardodnak köszönheted, nem is íjadnak. (Józsue könyve 24, 12)

 • Aztán azt is mondtam: Nem ûzöm el ezeket a népeket elõletek. Szorongassanak benneteket, isteneik meg legyenek csapda a számotokra." (Bírák könyve 2, 3)

 • Kiszabadítottalak benneteket az egyiptomiak kezébõl, akik szorongattak titeket. Elûztem õket elõletek, és nektek adtam földjüket. (Bírák könyve 6, 9)

 • Ha szívetek, lelketek mélyébõl hozzá tértek, s igaz életet éltek színe elõtt, felétek fordul, és nem födi el elõletek arcát. Fontoljátok meg, mit tett veletek, s fennhangon magasztaljátok. Mondjatok köszönetet az igazságos Úrnak, magasztaljátok az örökkévalóság Királyát! Számkivetésem földjén én is dicsõítem, hirdetem hatalmát és nagyságát a bûnös népnek. Térjetek meg, bûnösök, igaz tetteket vigyetek végbe színe elõtt. Ki tudja, talán hozzátok is irgalmas lesz és megkönyörül rajtatok. (Tóbiás könyve 13, 6)

“Quanto mais te deixares enraizar na santa humildade, tanto mais íntima será a comunicação da tua alma com Deus”. São Padre Pio de Pietrelcina