Encontrados 606 resultados para: együtt

 • Ezentúl Ráchellel is együtt élt. Õt jobban szerette, mint Leát. Így még további hét éven át szolgált neki. (Teremtés könyve 29, 30)

 • Így a szolgálóját feleségül adta neki, és Jákob együtt volt vele. (Teremtés könyve 30, 4)

 • Jákob így szólt Simeonhoz és Lévihez: "Szerencsétlenségbe sodortok azzal, hogy gyûlöletessé tesztek az ország lakói, a kánaániták és a periziták elõtt. Nekem csak kevés emberem van. Ha összefognak ellenem, legyõznek, és elpusztítanak családommal együtt." (Teremtés könyve 34, 30)

 • Vagyonuk ugyanis túl nagy volt ahhoz, hogy együtt maradjanak, és a vendéglátó ország sem bírta el õket sok vagyonuk miatt. (Teremtés könyve 36, 7)

 • Jákob családjának története a következõ: amikor József tizenhét esztendõs volt, bátyjaival együtt a juhokat õrizte. Mivel még fiatal volt, apja feleségeinek, Bilhának és Szilpának fiai mellé osztották be. József közölte apjával, ami rosszat azokról mondtak. (Teremtés könyve 37, 2)

 • Mivel Onan tudta, hogy az utód nem az övé lesz, azért valahányszor együtt volt bátyja feleségével, magját a földre ontotta, nehogy utódot támasszon bátyjának. (Teremtés könyve 38, 9)

 • Megkérdezte a fáraó tisztségviselõit, akik urának házában vele együtt fogva voltak, s így szólt: "Miért vágtok ma olyan bús arcot?" (Teremtés könyve 40, 7)

 • A férfiak azonban féltek, mivel József házába vezették õket. Így gondolkoztak: "Bizonyára a pénz miatt visznek oda, amit elõzõ alkalommal a zsákunkban találtunk. El akarnak fogni, hogy szamarainkkal együtt rabszolgává tegyenek bennünket." (Teremtés könyve 43, 18)

 • Felszolgálták neki és nekik külön, hasonlóképpen az egyiptomiaknak is, akik vele étkeztek. Az egyiptomiak ugyanis nem étkezhetnek együtt a héberekkel, mivel ettõl az egyiptomiak irtóznak. (Teremtés könyve 43, 32)

 • Azokból a fogásokból tétetett eléjük, amelyek elõtte voltak. Az a rész, amit Benjamin elé tettek, ötször akkora volt, mint a többieké. Együtt ittak vele és vígan voltak. (Teremtés könyve 43, 34)

 • Ezüstpoharamat pedig tedd a legfiatalabbnak a zsákjába felülre, a gabonáért járó pénzzel együtt." Az úgy tett, ahogy József parancsolta. (Teremtés könyve 44, 2)

 • Mikor megvirradt, elbocsátották az embereket szamaraikkal együtt. (Teremtés könyve 44, 3)


“Que Maria seja toda a razão da sua existência e o guie ao porto seguro da eterna salvação. Que Ela lhe sirva de doce modelo e inspiração na virtude da santa humildade.” São Padre Pio de Pietrelcina