Encontrados 11 resultados para: bánsz

 • Ha lányaimmal rosszul bánsz, vagy ha lányaimhoz még más feleséget veszel, ha senki más nincs is velünk, íme, Isten akkor is tanú köztem és közted." (Teremtés könyve 31, 50)

 • Izrael fiainak munkavezetõi elmentek a fáraóhoz és így panaszkodtak: "Miért bánsz így szolgáiddal? (Kivonulás könyve 5, 15)

 • így szólt hát Mózes az Úrhoz: "Miért bánsz ily rosszul szolgáddal, s miért nem találok tetszésre szemedben, hogy ennek az egész népnek a terhét a vállamra rakod? (Számok könyve 11, 11)

 • Ami engem illet, én nem vétettem ellened, de te igazságtalanul bánsz velem, amikor harcot indítasz ellenem. Ítéljen hát ma az Úr, a bíró Izrael és Ammon fiai között!" (Bírák könyve 11, 27)

 • Az egyenessel egyenesen bánsz, de az álnokkal álnok módon. (Sámuel II. könyve 22, 27)

 • Hazael megkérdezte: "Miért könnyezik az én uram?" Így felelt: "Mert tudom, hogy majd gonoszul bánsz Izrael fiaival. Megerõsített városait felgyújtod, ifjait kardélre hányod, a csecsemõket és a várandós anyákat kettévágod." (Királyok II. könyve 8, 12)

 • A tisztával tisztán bánsz, a hamissal azonban hamis módra. (Zsoltárok könyve 18, 27)

 • Fordulj felém és könyörülj rajtam, ahogy azokkal bánsz, akik tisztelik neved. (Zsoltárok könyve 119, 132)

 • Ha rosszul bánsz vele és megszökik tõled, milyen úton-módon találod meg újra? (Sirák fia könyve 33, 33)

 • Uram, te békességet adsz nekünk, mert ahogy tetteinkkel megérdemeljük, úgy bánsz velünk. (Izajás könyve 26, 12)

 • Úgy bánsz az emberrel, mint a tengeri halakkal, mint a gazdátlan csúszómászókkal. (Habakuk könyve 1, 14)


“Ele e ouvir a Sua voz por meio das Suas inspirações e iluminações interiores.” São Padre Pio de Pietrelcina