Encontrados 194 resultados para: azoknak

 • Ada a világra hozta Jabalt; õ lett az õsatyja azoknak, akik sátrakban laknak nyájaikkal. (Teremtés könyve 4, 20)
 • Testvérét Jubalnak hívták, õ lett az õsatyja azoknak, akik gitáron és fuvolán játszanak. (Teremtés könyve 4, 21)

 • Nem viszek el semmit, csak amit a szolgák föléltek, és azoknak az embereknek a részét, akik velem kivonultak: Áner, Eskol és Mamre: csak õk vegyék ki részüket." (Teremtés könyve 14, 24)

 • Ne borulj le ilyen képek elõtt és ne tiszteld õket, mert én, az Úr, a te Istened féltékeny Isten vagyok. Azoknak a vétkét, akik gyûlölnek engem, megtorlom fiaikon, unokáikon és dédunokáikon. (Kivonulás könyve 20, 5)

 • Annak a hajléknak a mintájára, és azoknak a felszereléseknek a mintájára készítsd el, amelyeket mutatok neked. (Kivonulás könyve 25, 9)

 • Elkészítette a bronzmedencét is és a hozzátartozó állványt bronzból, azoknak az asszonyoknak a tükreibõl, akik a sátor bejáratánál teljesítettek szolgálatot. (Kivonulás könyve 38, 8)

 • s hogy megismertessétek Izrael fiaival azoknak a törvényeknek a jelentõségét, amelyeket az Úr Mózes közvetítésével adott nektek." (Leviták könyve 10, 11)
 • Ne mutassanak be engedelmesség jeleként áldozatot azoknak a szellemeknek, amelyekkel beszennyezték magukat. Ez örök törvény számotokra és utódaitok számára. (Leviták könyve 17, 7)

 • Ne kövessétek azoknak a népeknek a szokásait, amelyeket elûztem elõletek, mivel elkövették mindezeket a dolgokat és megutáltam õket. (Leviták könyve 20, 23)

 • Azonkívül szerezhettek azoknak az idegeneknek a gyermekei közül is, akik köztetek élnek, továbbá rokonaiktól, akik körötökben élnek, és akik megtelepedtek földeteken. Õk lehetnek a tulajdonotok, (Leviták könyve 25, 45)

 • Azoknak a szívét pedig, akik megmaradnak, eltöltöm félelemmel, amikor ellenségeik földjén lesznek, megrémülnek a száraz levél zörrenésére, s futni fognak, mint ahogy a kard elõl menekül az ember, s elhullanak, bár senki sem kergeti õket. (Leviták könyve 26, 36)

 • Ezek azoknak a férfiaknak a nevei, akiknek mellettetek kell állniuk: (Számok könyve 1, 5)
“Deus ama quem segue o caminho da virtude.” São Padre Pio de Pietrelcina