Encontrados 17 resultados para: ameddig

 • Ameddig Mózes a kezét kitárva tartotta, az izraeliták fölényben voltak, de ha leeresztette a kezét, az amalekiták jutottak fölényhez. (Kivonulás könyve 17, 11)
 • Csak lépésrõl lépésre ûzöm el õket elõled, ameddig eléggé elszaporodsz, hogy az országot birtokba vehesd. (Kivonulás könyve 23, 30)

 • Ameddig a betegsége tart, addig tisztátalan, s mivel tisztátalan, lakjék elkülönülve, tartózkodjék a táboron kívül. (Leviták könyve 13, 46)

 • Fogadalma egész tartama alatt nem szabad borotvának érnie a fejét, amíg le nem jár az idõ, ameddig az Úrnak szentelte magát - legyen szent, s növessze haját hosszúra. (Számok könyve 6, 5)

 • hogy olyan sokáig élj te is, gyermekeid is azon a földön, amelyekre az Úr atyáidnak megesküdött, hogy nekik adja, ameddig csak ráborul a földre az ég. (Második Törvénykönyv 11, 21)

 • Erre hét napon át siránkozott a nyakába borulva, ameddig csak tartott a lakoma. A hetedik napon végül elárulta neki a megfejtést, mert folyton zaklatta, õ pedig elmondta népe fiainak. (Bírák könyve 14, 17)

 • A filiszteusok elleni háború mindaddig tombolt, ameddig csak Saul élt. Amikor Saul meglátott egy bátor, harcra termett férfit, mindig szolgálatába fogadta. (Sámuel I. könyve 14, 52)
 • Ameddig Izáj fia a földön él, addig sem te, sem királyságod nincs biztonságban. Küldj hát érte és hozasd nekem ide, mert halál fia!" (Sámuel I. könyve 20, 31)

 • Az az idõ, ameddig Dávid Hebronban Júda háza fölött uralkodott, hét évet és hat hónapot tett ki. (Sámuel II. könyve 2, 11)

 • Abner azonban így szólt Dávidhoz: "Útra kelek és elmegyek, s egész Izraelt uram köré gyûjtöm. Kössenek veled szövetséget és király lehetsz, ameddig csak kívánja a szíved." Erre Dávid útra bocsátotta Abnert, s õ el is ment békében. (Sámuel II. könyve 3, 21)

 • Ameddig hallgattam, velõmig sorvadoztam, sóhajtozásomnak nem volt vége. (Zsoltárok könyve 32, 3)

 • Neve áldott lesz mindörökre, neve fennmarad, ameddig csak világít a nap. Benne áldást nyer minden törzs a földön, boldognak hirdetik mind a népek. (Zsoltárok könyve 72, 17)
“Que Maria seja toda a razão da sua existência e o guie ao porto seguro da eterna salvação. Que Ela lhe sirva de doce modelo e inspiração na virtude da santa humildade.” São Padre Pio de Pietrelcina