Encontrados 76 resultados para: Ruben

 • Ruben egyszer búzaaratás idején kiment a mezõre, mandragórát talált, és anyjának, Leának adta. Ráchel így szólt Leához: "Adj nekem is a fiad mandragórájából." (Teremtés könyve 30, 14)

 • Míg Izrael ezen a vidéken táborozott, Ruben bement Bilhához, apja mellékfeleségéhez, és vele hált. Izrael tudomást szerzett róla. Jákobnak tizenkét fia volt. (Teremtés könyve 35, 22)

 • Lea fiai: Ruben, Jákob elsõszülötte, Simeon, Lévi, Júda, Isszachár és Zebulun. (Teremtés könyve 35, 23)

 • Mikor Ruben ezt meghallotta, igyekezett kimenteni kezükbõl, és így szólt: "Ne vegyük el az életét." (Teremtés könyve 37, 21)

 • Ruben még azt mondta nekik: "Ne ontsatok vért, dobjátok be a ciszternába, ott a pusztában, de kezeteket ne emeljétek rá." (Ezt mondta), mert ki akarta menteni kezükbõl és vissza akarta küldeni apjához. (Teremtés könyve 37, 22)

 • Amikor Ruben késõbb ismét odament a ciszternához, József már nem volt benne. Megszaggatta ruháját, (Teremtés könyve 37, 29)

 • Ruben így szólt hozzájuk: "Nem mondtam nektek, hogy ne vétkezzetek a fiú ellen? De nem hallgattatok rám. Ezért most elégtételt vesznek véréért." (Teremtés könyve 42, 22)

 • Ruben ezt válaszolta atyjának: "Két fiamat megölheted, ha nem hozom vissza neked. Bízd rám, én visszahozom neked." (Teremtés könyve 42, 37)

 • Izrael fiainak, akik Egyiptomba mentek, ezek a nevei: Jákob és fiai: az elsõszülött Ruben. (Teremtés könyve 46, 8)

 • Ruben fiai voltak: Hénoch, Pallu, Hecron és Karmi. (Teremtés könyve 46, 9)

 • Két fiad, aki Egyiptomban született neked, mielõtt eljöttem hozzád Egyiptomba, az enyém, Efraim és Manassze legyenek az enyémek, mint Ruben és Simeon. (Teremtés könyve 48, 5)

 • Ruben, elsõszülöttem, te erõsségem és férfierõm zsengéje. Elsõ a tekintélyben és elsõ a hatalomban. (Teremtés könyve 49, 3)

“Reflita no que escreve, pois o Senhor vai lhe pedir contas disso.” São Padre Pio de Pietrelcina