Encontrados 23 resultados para: Pétert

 • Amikor Jézus a Galileai-tó mellett járt, látott két testvért, Simont, másik nevén Pétert és testvérét, Andrást. Halászok voltak, s épp hálót vetettek a tengerbe. (Máté evangéliuma 4, 18)
 • Hat nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét, Jánost, s fölment külön velük egy magas hegyre. (Máté evangéliuma 17, 1)

 • Csak Pétert és Zebedeus két fiát vitte magával. Egyszerre szomorúság fogta el, és gyötrõdni kezdett. (Máté evangéliuma 26, 37)

 • Röviddel ezután az ott állók körülfogták Pétert és bizonygatták: "De bizony, közéjük tartozol te is, hiszen beszéded is elárul." (Máté evangéliuma 26, 73)

 • De õ hátrafordult, ránézett tanítványaira, s így korholta Pétert: "Távozz mögém sátán, mert nem az Isten dolgaival törõdsz, hanem az emberekével." (Márk evangéliuma 8, 33)

 • Hat nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, s csak velük fölment egy magas hegyre. Ott átváltozott elõttük. (Márk evangéliuma 9, 2)

 • Magával vitte Pétert, Jakabot és Jánost. Remegni kezdett és gyötrõdni. (Márk evangéliuma 14, 33)
 • Visszament hozzájuk, de alva találta õket. Megszólította Pétert: "Simon, alszol? Egy órát sem tudtál virrasztani velem? (Márk evangéliuma 14, 37)

 • Meglátta Pétert, amint melegedett, szemügyre vette és megszólította: "Te is a názáreti Jézussal voltál." (Márk evangéliuma 14, 67)

 • Amikor odaértek a házhoz, nem engedett be senkit, csak Pétert, Jakabot, Jánost, meg a lány apját és anyját. (Lukács evangéliuma 8, 51)

 • E beszéde után mintegy nyolc napra történt, hogy kiválasztotta Pétert, Jánost és Jakabot, és fölment velük a hegyre imádkozni. (Lukács evangéliuma 9, 28)

 • Pétert és társait elnyomta az álom. Amikor fölébredtek, látták dicsõségét és mellette a két férfit. (Lukács evangéliuma 9, 32)
“Peçamos a São José o dom da perseverança até o final”. São Padre Pio de Pietrelcina