Encontrados 223 resultados para: Marad

 • Ekkor az Úr így szólt: "Nem marad éltetõ lelkem az emberben örökké, mivel test. Életkora csak 120 év legyen." (Teremtés könyve 6, 3)

 • Erre Izsák szerfölött megijedt és azt kérdezte: "Ki volt akkor az, aki elejtett egy vadat és behozta nekem? Én jóhiszemûen ettem belõle, mielõtt jöttél volna és megáldottam. Áldott is marad." (Teremtés könyve 27, 33)

 • Ezután Rebekka így szólt Izsákhoz: "Meguntam életemet a hetita nõk miatt. Ha Jákob is ilyen hetita nõt vesz feleségül, mint ez itt, egy az ország leányai közül, akkor mi marad még nekem az életbõl?" (Teremtés könyve 27, 46)

 • Erre azt mondta Lea: "Isten jó ajándékot adott nekem. Most már nálam marad a férjem, mivel hat fiút szültem neki." Zebulunnak nevezte. (Teremtés könyve 30, 20)

 • Az így felelt: "Legyen úgy, ahogy mondjátok, de csak az marad itt rabszolgának, akinél megtaláljuk. Ti többiek szabadon elmehettek." (Teremtés könyve 44, 10)

 • De a termés ötödét be kell szolgáltatnotok a fáraónak. A többi négyötöd a tietek marad vetõmagnak és eltartani gyermekeiteket." (Teremtés könyve 47, 24)

 • De ha gazdája adott neki feleséget, és ez fiakat meg lányokat szült neki, akkor az asszony a gyermekekkel együtt a gazdáé marad, s neki egyedül kell elmennie. (Kivonulás könyve 21, 4)

 • akkor gazdája vigye õt Isten elé és állítsa az ajtóhoz, vagy az ajtófélfához. Gazdája fúrja át a fülét egy árral, s attól kezdve mindenkorra rabszolgája marad. (Kivonulás könyve 21, 6)

 • De ha a szolga még egy vagy két napig életben marad, akkor a gazdát nem kell megbüntetni, mert az õ tulajdona volt. (Kivonulás könyve 21, 21)

 • Ha férfiak civakodnak egymással, és közben úgy megütnek egy viselõs asszonyt, hogy az idétlent szül ugyan, de maga életben marad, akkor a tettesnek olyan kártérítést kell fizetnie, amilyet a férj a bírák véleménye alapján követel. (Kivonulás könyve 21, 22)

 • Ha egy bika a szarvával felöklel egy férfit vagy egy nõt, és az illetõ meghal, az állatot meg kell kövezni, s a húsát nem szabad megenni. Az állat tulajdonosa azonban büntetlen marad. (Kivonulás könyve 21, 28)

 • Országodban nem lesz asszony, aki elvetél vagy meddõ marad, s életed napjait teljessé teszem. (Kivonulás könyve 23, 26)


“Reze, reze! Quem muito reza se salva e salva os outros. E qual oração pode ser mais bela e mais aceita a Nossa Senhora do que o Rosario?” São Padre Pio de Pietrelcina