Encontrados 12 resultados para: Izmael

 • Ezért Ábrahám így szólt Istenhez: "Éljen csak Izmael színed elõtt!" (Teremtés könyve 17, 18)
 • Izmael 13 esztendõs volt, amikor elõbõrét körülmetélték. (Teremtés könyve 17, 25)

 • Fiai, Izsák és Izmael a machpelai barlangban temették el, a hetita Efron, Cochár fia telkén, Mamrétól keletre, (Teremtés könyve 25, 9)

 • Ezek Izmael fiainak nevei nevük és nemzetségük rendje szerint: Izmael elsõszülötte Nebajot, azután Kedár, Adbeel és Mibszám, (Teremtés könyve 25, 13)

 • Ezek Izmael fiai, és ez a nevük szállásuk és táborhelyük szerint, tizenkét törzsfõ törzseik szerint. (Teremtés könyve 25, 16)

 • Izmael életkora 137 évet tett ki, akkor hunyt el. Meghalt és megtért nemzetségéhez. (Teremtés könyve 25, 17)

 • továbbá Bászmátot, Izmael lányát, Najobot húgát. (Teremtés könyve 36, 3)
 • Amikor a csapatok vezérei és emberei meghallották, hogy Bábel királya Gedalját föléjük rendelte, elmentek Gedaljához Micpába, mégpedig: Netanja fia, Izmael, Kareach fia, Jochanan, Tanchumet fia, Szeraja Netofából és Maachati fia, Jaasanja, embereikkel együtt. (Királyok II. könyve 25, 23)

 • De a hetedik hónapban megérkezett a királyi családból Elisama unokája, Netanja fia, Izmael tíz férfival, és megölték Gedalját, valamint a Micpában levõ zsidókat és kaldeusokat. (Királyok II. könyve 25, 25)

 • Ábrahám fiai: Izsák és Izmael. (Krónikák I. könyve 1, 28)

 • Nemzetségük a következõ: Izmael elsõszülötte Nebajot, továbbá Kedár, Adbeel, Mibszam, (Krónikák I. könyve 1, 29)

 • Jetur, Nafis és Kedma. Ezek Izmael fiai. (Krónikák I. könyve 1, 31)
“Todas as pessoas que escolhem a melhor parte (viver em Cristo) devem passar pelas dores de Cristo; algumas mais, algumas menos…” São Padre Pio de Pietrelcina