Encontrados 859 resultados para: Hol

 • Az egyiknek a neve Pison: ez átfolyik Havilla egész földjén, ahol arany található. (Teremtés könyve 2, 11)

 • De az Úristen hívta az embert és így szólt hozzá: "Hol vagy?" (Teremtés könyve 3, 9)

 • Ekkor az Úr megkérdezte Kaint: "Hol van a testvéred, Ábel?" Õ így válaszolt: "Nem tudom; talán õrzõje vagyok testvéremnek?" (Teremtés könyve 4, 9)

 • s kiengedett egy hollót. Az ide-oda röpdösött, amíg a víz fel nem száradt a földrõl. (Teremtés könyve 8, 7)

 • A Negebrõl fokozatosan Bétel felé vonult, addig a helyig, ahol elõször táborozott Bétel és Ai között, (Teremtés könyve 13, 3)

 • Az Úr így szólt Ábrámhoz, miután Lót elvált tõle: "Emeld föl szemedet és tekints a helyrõl, ahol állsz, északra és délre, keletre és nyugatra. (Teremtés könyve 13, 14)

 • Míg ettek, ott állt elõttük a fa alatt. Azok megkérdezték: "Hol van a feleséged, Sára?" Ezt válaszolta: "Itt a sátorban." (Teremtés könyve 18, 9)

 • és így szólt: "Kérlek benneteket, uraim, térjetek be szolgátok házába éjszakára és mossátok meg lábatokat. Holnap reggel aztán elindultok és folytatjátok utatokat." Azok így válaszoltak: "Nem, a szabadban akarunk éjszakázni." (Teremtés könyve 19, 2)

 • Kihívták Lótot és így szóltak: "Hol vannak a férfiak, akik ma este érkeztek hozzád? Hozd ki nekünk, hadd ismerjük meg õket." (Teremtés könyve 19, 5)

 • Amikor kivezették õket, ezt mondták: "Menekülj, az életedrõl van szó. Ne tekints hátra, ne állj meg sehol a környéken, hanem menekülj a hegyekbe, nehogy elpusztulj." (Teremtés könyve 19, 17)

 • Ábrahám korán reggel kiment arra a helyre, ahol Isten színe elõtt állt, (Teremtés könyve 19, 27)

 • Abimelek még hozzáfûzte: "Nézd, földem nyitva áll elõtted, lakjál ott, ahol neked tetszik." (Teremtés könyve 20, 15)


A firmeza de todo o edifício depende da fundação e do teto! São Padre Pio de Pietrelcina