Encontrados 434 resultados para: Fiainak

 • Így kell Izrael fiainak a szombatot megülniük. Tartsák meg azt nemzedékrõl nemzedékre: megszeghetetlen szövetségnek. (Kivonulás könyve 31, 16)

 • Mózes összegyûjtötte Izrael fiainak egész közösségét, és így szólt hozzájuk: "Az Úr meghagyta, hogy ezt tegyük: (Kivonulás könyve 35, 1)

 • Akkor Izrael fiainak egész közössége hazament Mózestõl. (Kivonulás könyve 35, 20)

 • Kicsiszolták a karneolköveket és aranyfoglalatba tették. Ezekbe pecsétmetszõ írással Izrael fiainak a nevei voltak bevésve. (Kivonulás könyve 39, 6)

 • a díszes ruhákat a szentélyben való szolgálathoz, Áron papnak és fiainak a ruháit a papi szolgálathoz. (Kivonulás könyve 39, 41)

 • Hozza el Áron fiainak, a papoknak. Közülük az egyik tele marokkal vegyen a lisztlángból meg az olajból, s vegye hozzá az egész tömjént. A pap égesse el az oltáron emlékezetül, s az a megbékélés illatában elköltött étel lesz az Úr számára. (Leviták könyve 2, 2)

 • Az áldozat maradéka Áronnak és fiainak jusson, mint az Úr ételének szent része. (Leviták könyve 2, 3)

 • "Ilyen utasítást adj Áronnak és fiainak: Az égõáldozat szertartása a következõ (az az égõáldozat, amely egész éjjel az oltár parazsán van reggelig, és amelyet az oltár tüze megemészt): (Leviták könyve 6, 2)

 • "Ez legyen az áldozati adomány, amelyet Áronnak és fiainak a fölkenésük napján be kell mutatniuk: egy tized efa lisztláng mint szabályos ételáldozat: az egyik fele reggel, a másik fele este. (Leviták könyve 6, 13)

 • "Mondd meg Áronnak és fiainak: A bûnért való áldozatnak ez a szertartása: Az áldozati állatot ott ajánlják fel az Úrnak, ahol az égõáldozatot bemutatják. Ez nagyon szent dolog. (Leviták könyve 6, 18)

 • Izrael fiainak közösségi áldozatából visszatartom a szegyet és ezt a lapockát, s Áronnak, a fõpapnak meg a fiainak adom. Ez mint örök törvény kötelezi Izrael fiait." (Leviták könyve 7, 34)

 • Ez volt Áronnak és fiainak a része az Úr számára készült áldozatból azon a napon, amelyen bemutatták az Úrnak mint az õ papjai. (Leviták könyve 7, 35)


“Que o Espírito Santo guie a sua inteligência, faça-o descobrir a verdade escondida na Sagrada Escritura e inflame a sua vontade para praticá-la.” São Padre Pio de Pietrelcina