Encontrados 50 resultados para: Férje

 • És a ruhát magánál tartotta, míg a férje haza nem jött. (Teremtés könyve 39, 16)

 • Ne vegyenek kicsapongó vagy meggyalázott asszonyt feleségül, sem pedig olyat, akit férje elûzött, mivel a pap Istennek van szentelve. (Leviták könyve 21, 7)

 • hogy valaki más hál vele, a dolog azonban rejtve marad a férje elõtt, mivel titokban szennyezte be magát, s tanúk sem lépnek fel ellene, mert hisz vigyázott, nehogy rajtakapják, (Számok könyve 5, 13)

 • Ez a törvény féltékenység esetében: ha egy asszony vétkezik férje ellen és beszennyezi magát, (Számok könyve 5, 29)

 • s a férje errõl tudomást szerez, azon a napon azonban, amelyen tudomást szerzett róla, nem szólt ellene, akkor fogadalmai érvényesek, megtartóztatásai pedig, amelyekre kötelezte magát, törvényesek. (Számok könyve 30, 8)

 • Ha ellenben a férje azon a napon, amikor tudomására jutott, tiltakozik ellene, fogadalma, s meggondolatlan ígérete, amellyel (megtartóztatásra) kötelezte magát, érvénytelenné válik, s az Úr megbocsát neki. (Számok könyve 30, 9)

 • Ha férje házában tesz fogadalmat vagy kötelezi magát esküvel megtartóztatásra, (Számok könyve 30, 11)

 • s férje tudomást szerezve róla, hallgat, azaz nem tiltakozik ellene, akkor minden fogadalma érvényes és minden megtartóztatása, amelyre kötelezte magát, jogos. (Számok könyve 30, 12)

 • Ha azonban férje azon a napon, amelyen tudomására jutott, tiltakozik ellene, minden, amit fogadalomként vagy megtartóztatásképpen vállalt magára, érvénytelen; a férje érvénytelenné tette, és az Úr megbocsát. (Számok könyve 30, 13)

 • Az Úr meghallgatta Mánoahot, és az Úr angyala újra eljött az asszonyhoz, akkor, amikor épp a mezõn volt, és férje, Mánoah nem volt vele. (Bírák könyve 13, 9)

 • Férje fölkerekedett, elment hozzá, hogy jobb belátásra bírja és visszahívja magához. Szolgája volt vele és két szamara. Megérkezett a fiatalasszony apjának házába. Amikor az meglátta, örömmel sietett eléje. (Bírák könyve 19, 3)

 • Reggel felé az asszony összeesett annak az embernek a háza kapujánál, ahol a férje volt, és ott maradt, amíg ki nem világosodott. (Bírák könyve 19, 26)


“Não se desencoraje se você precisa trabalhar muito para colher pouco. Se você pensasse em quanto uma só alma custou a Jesus, você nunca reclamaria!” São Padre Pio de Pietrelcina