Encontrados 26 resultados para: Ezdrás

 • Ezek után az események után Artaxerxésznek, a perzsák királyának uralkodása alatt Ezdrás, Szerajának fia (aki), Azarja fia volt, az Hilkijja fia, (Ezdrás könyve 7, 1)

 • ez az Ezdrás feljött Babilonból. Írástudó ember volt, s járatos Mózes törvényében, amelyet az Úr, Izrael Istene adott. Mivel az Úrnak, Istenének keze volt vele, a király minden kívánságát teljesítette. (Ezdrás könyve 7, 6)

 • Ezdrás ugyanis arra szentelte magát, hogy tanulmányozza és kövesse az Úr törvényét, és Izraelben törvényt és jogot tanítson. (Ezdrás könyve 7, 10)


 • Ez annak a levélnek a másolata, amelyet Artaxerxész király Ezdrás papnak és írástudónak adott, aki járatos volt az Úr parancsaiban és Izraelnek adott törvényeiben: (Ezdrás könyve 7, 11)

 • "Artaxerxész, a királyok királya Ezdrás papnak, aki az ég Istene törvényének titkára, békességet! (Ezdrás könyve 7, 12)

 • Magam, Artaxerxész király, megparancsolom a folyamon túli összes kincstárosnak: Amit csak kér tõletek Ezdrás pap, az ég Istene törvényének titkára, azt mind adjátok meg: (Ezdrás könyve 7, 21)

 • Te pedig, Ezdrás, Istened bölcsessége szerint, amely a kezedben van, rendelj bírákat és elöljárókat. Ezek szolgáltassanak igazságot a folyamon túli egész népnek, mindazoknak, akik ismerik Istened törvényét. Akik pedig nem ismerik, azokat tanítsátok meg rá. (Ezdrás könyve 7, 25)

 • Míg Ezdrás - könnyek közt és az Isten háza elõtt leborulva - imádkozott és bûnvallomást tett, Izraelbõl hatalmas tömeg gyûlt köréje, férfiak, asszonyok és gyermekek, s a nép hangosan zokogott. (Ezdrás könyve 10, 1)

 • Ezdrás fölkelt, megeskette a papok és a leviták vezetõit és egész Izraelt, hogy úgy tesznek, amint (Sekanja) mondja nekik. Meg is esküdtek. (Ezdrás könyve 10, 5)

 • Ezután Ezdrás elhagyta az Isten házát és Eljasib fiának, Jochanannak szobájába ment, s ott töltötte az éjszakát, sem kenyeret nem evett, sem vizet nem ivott, mert gyászolt a fogságból hazatértek hûtlensége miatt. (Ezdrás könyve 10, 6)

 • Ekkor fölállt Ezdrás pap, és így szólt hozzájuk: "Hûtlenek lettetek, amikor idegen asszonyokat vettetek feleségül, s így csak szaporítottátok Izrael vétkeit. (Ezdrás könyve 10, 10)

 • A fogságból hazatértek tehát a határozathoz tartották magukat. Ezdrás pap nemzetségeik szerint családfõket választott magának segítségül, mind név szerint számba véve. A tizedik hónap elsõ napján kezdték meg az ülést, hogy az ügyet kivizsgálják, (Ezdrás könyve 10, 16)

“De todos os que vierem pedir meu auxílio, nunca perderei nenhum!” São Padre Pio de Pietrelcina