Encontrados 173 resultados para: Erõs

 • Azután kiment Ábrahám az állatokhoz, kiválasztott egy fiatal és erõs borjút, s odaadta a szolgának, hogy sietve készítse el. (Teremtés könyve 18, 7)

 • Ábrahám ugyanis nagy és erõs néppé lesz, s általa nyer áldást a föld minden népe. (Teremtés könyve 18, 18)

 • Valahányszor az erõs állatok üzekedni kezdtek, Jákob a vesszõket az állatok elé helyezte az ivóvályúkba, hogy a vesszõk elõtt párosodjanak. (Teremtés könyve 30, 41)

 • De egy erõs széttörte íjukat. Jákob erõsének keze, Izrael sziklájának neve szétzúzta karjuk inait, (Teremtés könyve 49, 24)

 • Az Úr így válaszolt Mózesnek: "Majd meglátod, mit teszek a fáraóval. Erõs kéz kényszerítésére el fogja õket engedni. Sõt, erõs kéz kényszerítésére maga fogja õket kiutasítani földjérõl." (Kivonulás könyve 6, 1)

 • Az Úr erõs nyugati szelet támasztott, az magával vitte a sáskákat és besodorta a Sás-tengerbe. Egyetlen sáska sem maradt Egyiptom területén. (Kivonulás könyve 10, 19)

 • Mózes így beszélt a néphez: "Emlékezzetek meg errõl a napról, amelyen kijöttetek Egyiptomból, a szolgaság házából. Az Úr erõs kézzel hozott ki onnan benneteket. Ezért nem ehettek semmiféle kovászosat. (Kivonulás könyve 13, 3)

 • Olyan legyen ez számodra, mint egy jel a tenyereden vagy mint egy emlékeztetõ jegy a homlokodon, hogy az Úr törvénye mindig ajkadon legyen. Az Úr ugyanis erõs kézzel hozott ki Egyiptomból, (Kivonulás könyve 13, 9)

 • Ha fiad a jövõben megkérdezi, hogy ez miért van, ezt feleld neki: az Úr erõs kézzel hozott ki minket Egyiptomból, a szolgaság házából. (Kivonulás könyve 13, 14)

 • Olyan legyen ez számodra, mint egy jel a tenyereden vagy egy emlékeztetõ jegy a homlokodon, hogy az Úr erõs kézzel hozott ki minket Egyiptomból." (Kivonulás könyve 13, 16)

 • Mózes ekkor kinyújtotta kezét a tenger fölé. Az Úr egész éjjel tartó erõs keleti széllel visszaszorította a tengert és kiszárította. A víz kettévált, (Kivonulás könyve 14, 21)

 • Mózes igyekezett kiengesztelni az Urat, az Istent, s így szólt: "Uram, miért lobbannál haragra néped ellen, amelyet nagy hatalommal és erõs kézzel hoztál ki Egyiptomból? (Kivonulás könyve 32, 11)


“A mulher forte é a que tem temor de Deus, a que mesmo à custa de sacrifício faz a vontade de Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina