Encontrados 21 resultados para: Elöljárók

 • Az elöljárók karneolt és más drágaköveket hoztak az efod és a melltáska kirakásához, (Kivonulás könyve 35, 27)

 • Ma mindnyájan az Úr, a ti Istenetek színe elõtt álltok: törzseitek fejei, a bírák, a vének és az elöljárók, Izrael minden férfia, (Második Törvénykönyv 29, 9)

 • Három nap elteltével az elöljárók bejárták a tábort (Józsue könyve 3, 2)

 • Azután egész Izrael felsorakozott, a vének, az elöljárók, a bírák, mindannyian, az idegenek éppúgy, mint akik ott születtek, a láda két oldalán a Lévi törzsébõl való papok elõtt, akik az Úr szövetségének ládáját vitték, az egyik fele a Gerizim hegyén, a másik fele az Ebal hegyén, ahogyan Mózes, az Úr szolgája parancsolta, Izrael népét elõször megáldani. (Józsue könyve 8, 33)

 • Itt a végtelen hosszú úton elnyûtt sarunk és ruhánk." Az elöljárók vettek élelmükbõl anélkül, hogy az Úrtól tanácsot kértek volna. (Józsue könyve 9, 14)

 • De nem igázták le õket Izrael fiai, mivel a közösség elöljárói esküt tettek az Úrra, Izrael Istenére. De az egész közösség zúgolódott az elöljárók ellen emiatt. (Józsue könyve 9, 18)

 • Az elöljárók az egész nép elõtt kijelentették: "Mivel esküt tettünk nekik az Úrra, Izrael Istenére, nem emelhetünk rájuk kezet. (Józsue könyve 9, 19)

 • Aztán hozzáfûzték az elöljárók: "Éljenek, de legyenek az egész közösség favágói és vízhordói." A közösség úgy tett, amint az elöljárók mondták. (Józsue könyve 9, 21)

 • Eleazár pap és Józsue, Nun fia és az elöljárók elé járultak és így szóltak: "Mózes megparancsolta, hogy testvéreink közt nekünk is adjatok örökrészt." Tehát az Úr parancsa szerint nekik is adtak örökrészt atyjuk testvérei közt. (Józsue könyve 17, 4)

 • Pinchász pap, Eleázár fia, és az elöljárók elváltak Ruben és Gád fiaitól, visszatértek Gileád földjérõl Kánaán földjére Izrael fiaihoz és választ vittek nekik. (Józsue könyve 22, 32)

 • Éppen ezért Tattenai, a folyamon túli helytartó, Setar-Boznai és társaik, a folyamon túli elöljárók, tartsátok magatokat távol tõlük. (Ezdrás könyve 6, 6)

 • Ehelyett lányaik közül vettek maguknak és fiaiknak feleséget, s így a szent faj összekeveredett a pogány népekkel. S ebben a törvényszegésben a vezetõk és elöljárók voltak az elsõk." (Ezdrás könyve 9, 2)


“Nunca vá se deitar sem antes examinar a sua consciência sobre o dia que passou. Enderece todos os seus pensamentos a Deus, consagre-lhe todo o seu ser e também todos os seus irmãos. Ofereça à glória de Deus o repouso que você vai iniciar e não esqueça do seu Anjo da Guarda que está sempre com você.” São Padre Pio de Pietrelcina