Encontrados 186 resultados para: Beszélt

 • Erre a kígyó így beszélt az asszonyhoz: "Semmi esetre sem fogtok meghalni. (Teremtés könyve 3, 4)

 • Ekkor õ kimondta az Úr nevét, aki beszélt vele: "Te El Roi vagy!" - azután hozzáfûzte: "Arra tekintettem én itt, aki reám tekint?" (Teremtés könyve 16, 13)

 • Isten tovább beszélt Ábrahámhoz: "De tartsd meg szövetségemet, te, és utánad utódaid minden nemzedéken át. (Teremtés könyve 17, 9)

 • Isten tovább beszélt Ábrahámhoz: "Feleségedet, Sárait ne hívd tovább Sárainak, hanem Sára legyen a neve. (Teremtés könyve 17, 15)

 • Akkor Lót kiment és beszélt vejeivel, akik leányait feleségül akarták venni, és ezt mondta: "Rajta, költözzetek el errõl a helyrõl, mert Isten elpusztítja a várost." De vejei azt hitték, hogy tréfálkozik. (Teremtés könyve 19, 14)

 • Abimelek tovább beszélt Ábrahámhoz: "Mi volt a szándékod, hogy ezt tetted?" (Teremtés könyve 20, 10)

 • Sára fogant, és fiút szült Ábrahámnak öreg korában, abban az idõben, amelyrõl Isten beszélt. (Teremtés könyve 21, 2)

 • Ugyanabban az idõben beszélt Abimelek és vezére, Pichol Ábrahámmal. Így szólt: "Isten veled van mindenben, amit teszel. (Teremtés könyve 21, 22)

 • Az Úr, az ég Istene és a föld Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonaim földjérõl, aki beszélt hozzám és megesküdött nekem: Ezt a földet utódaidnak adom, õ majd elõtted küldi angyalát, hogy feleséget hozhass onnan a fiamnak. (Teremtés könyve 24, 7)

 • Amikor ugyanis látta az orrkarikát és nõvére karján a csatokat, s hallotta nõvérének, Rebekkának szavait: "Így beszélt hozzám az az ember...", elindult az emberhez, aki még a tevék mellett állt a kútnál, (Teremtés könyve 24, 30)

 • Rebekka hallgatózott, amikor Izsák fiával, Ézsauval beszélt. Ézsau kiment a mezõre, hogy vadat ejtsen atyja számára. (Teremtés könyve 27, 5)

 • Amíg velük beszélt, megérkezett Ráchel, apja juhaival, õ ugyanis pásztor volt. (Teremtés könyve 29, 9)


“Uma só coisa é necessária: estar perto de Jesus”. São Padre Pio de Pietrelcina