Encontrados 112 resultados para: Aranyat

 • Az Úr gazdagon megáldotta uramat, úgyhogy nagy jólétnek örvend. Adott neki juhokat és marhákat, ezüstöt és aranyat, szolgákat és szolgálókat, tevéket és szamarakat. (Teremtés könyve 24, 35)

 • Íme, mi visszahoztuk neked Kánaán földjérõl, amit zsákunkban felül találtunk. Hogyan loptunk volna ezüstöt vagy aranyat urad házából? (Teremtés könyve 44, 8)

 • Ilyen dolgokat fogadhattok el: aranyat, ezüstöt, rezet, (Kivonulás könyve 25, 3)

 • Egy talentum tiszta aranyat használj fel a mécstartóhoz és kellékeihez. (Kivonulás könyve 25, 39)

 • Készítsenek tehát bátyád, Áron számára és a fiai számára szent ruhákat, hogy õ mint pap szolgáljon nekem. Használjanak hozzá aranyat, vörös és kék bíbort, karmazsint és bisszust. (Kivonulás könyve 28, 5)

 • Ajánljatok fel javaitokból az Úrnak. Akit ösztönöz a szíve, ilyen adományokat hozzon: aranyat, ezüstöt, bronzot, (Kivonulás könyve 35, 5)

 • hogy kidolgozza a terveket, megmunkálja az aranyat, az ezüstöt, a bronzot, (Kivonulás könyve 35, 32)

 • Egy talentum tiszta aranyat használt fel rá és felszerelésére. (Kivonulás könyve 37, 24)

 • Ami a füstölõszerekkel töltött aranyszelencéket illeti, mindegyikük 10 sékelt nyomott a szent mérték szerint, így a szelencék összesen 120 sékel aranyat tettek ki. (Számok könyve 7, 86)

 • De Bileám ezt a választ adta Balak követeinek: "Ha annyi ezüstöt és aranyat ad is Balak, amennyi a házába fér, akkor sem szeghetem meg az Úrnak, Istenemnek a parancsát sem kis, sem nagy dologban. (Számok könyve 22, 18)

 • Ha annyi ezüstöt meg aranyat ad is Balak, amennyi a házába befér, akkor sem hághatom át az Úr parancsát, hogy magamtól bármit tegyek is, akár jót, akár rosszat. Csak azt hirdethetem, amit az Úr mond. (Számok könyve 24, 13)

 • Az összes aranyat, ezüstöt, rezet, vasat, ónt és ólmot, (Számok könyve 31, 22)


“Como Jesus, preparemo-nos a duas ascensões: uma ao Calvário e outra ao Céu. A ascensão ao Calvário, se não for alegre, deve ao menos ser resignada!” São Padre Pio de Pietrelcina