Encontrados 75 resultados para: Arám

 • Ezért az Úr, az õ Istene, Arám királyának hatalmába adta. Megverték, sok foglyot ejtettek és Damaszkuszba vitték õket. Hatalmába került Izrael királyának is, és az nagy vereséget mért rá. (Krónikák II. könyve 28, 5)

 • Áldozatot mutatott be Damaszkusz isteneinek, akik legyõzték. Azt gondolta: "Ezek Arám királyainak istenei, akik megsegítik õket. Ha én is áldozom nekik, engem is megsegítenek." Pedig éppen õk voltak az okai, hogy õ és egész Izrael bajba került. (Krónikák II. könyve 28, 23)

 • Artaxerxész idejében Bislam, Mitridatesz, Tabeél és társai írtak Artaxerxésznek, Perzsia királyának. Az iratot arám írással és arám nyelven írták. (Ezdrás könyve 4, 7)

 • Júda királyának, Acháznak uralkodása idején, aki Jotamnak, Uzija fiának volt a fia, felvonult Jeruzsálem ellen Arám királya, Razon és Remaljahu fia, Pekach, Izraelnek a királya, hogy ostrom alá fogják, de nem tudták bevenni. (Izajás könyve 7, 1)

 • Hírül vitték ezt Dávid házának s jelentették: "Arám már Efraimban táborozik." Erre úgy megremegett a király szíve és népének a szíve, mint ahogy megremegnek az erdõ fái a széltõl. (Izajás könyve 7, 2)

 • és attól, hogy Arám, Efraim és Remaljahu fia elvesztésedre szövetkeztek, mondván: (Izajás könyve 7, 5)

 • hanem Damaszkusz csak Arám fõvárosa marad, Razon meg Damaszkusz feje. Még hatvanöt esztendõ, és Efraimot úgy szétszórják, hogy nem lesz többé nép. (Izajás könyve 7, 8)

 • Vége lesz Efraim erõdjének, és Damaszkusz elveszti az uralmat. Arám maradéka úgy jár, mint Izrael fiainak dicsõsége. A Seregek Ura mondja ezt. (Izajás könyve 17, 3)

 • Elám elõvette a tegezt, Arám is fölnyergelte lovait, és Kir elõszedte a pajzsot. (Izajás könyve 22, 6)

 • Ekkor Eljakim, Sebna és Joach így szóltak a fõpohárnokhoz: "Kérünk, beszélj hozzánk, szolgáidhoz arám nyelven, mert úgy is értünk. Ne júdai nyelven szólj hozzánk itt a nép füle hallatára, amely a várfalon van." (Izajás könyve 36, 11)

 • A káldeusok így feleltek a királynak (arám nyelven): "Király, örökké élj! Mondd el szolgáidnak az álmot, akkor megmondjuk a jelentését." (Dániel könyve 2, 4)

 • Arám mezejére menekül Jákob, asszonynak szolgál Izrael, asszony nyáját legelteti. (Ozeás könyve 12, 13)


O sábio elogia a mulher forte dizendo: os seu dedos manejaram o fuso. A roca é o alvo dos seus desejos. Fie, portanto, cada dia um pouco. Puxe fio a fio até a execução e, infalivelmente, você chegará ao fim. Mas não tenha pressa, pois senão você poderá misturar o fio com os nós e embaraçar tudo.” São Padre Pio de Pietrelcina