Encontrados 26 resultados para: öröksége

 • Izrael fiainak pedig mondd meg: Ha valaki meghal, s nem marad utána fia, öröksége szálljon a lányaira. (Számok könyve 27, 8)

 • Az örökrésznek nem szabad egyik törzsrõl a másikra szállnia, mert Izrael fiai mindegyik törzsének meg kell maradnia öröksége birtokában." (Számok könyve 36, 9)

 • Ezért nincs része és öröksége Lévinek, mint testvéreinek. Az Úr az öröksége, ahogy az Úr, a te Istened megmondta neki. (Második Törvénykönyv 10, 9)

 • Így Ruben fiainak földje egészen a Jordánig terjedt. Ez lett Ruben fiainak az öröksége a nemzetségek szerint: a városok és a hozzájuk tartozó helységek. (Józsue könyve 13, 23)

 • Ez lett Isszachár fiainak öröksége nemzetségeik szerint: a városok helységeikkel együtt. (Józsue könyve 19, 23)

 • Ezt a sorsot szánta Isten a gonosznak, ez az öröksége, mit Isten ad neki. (Jób könyve 20, 29)

 • Népét kiszolgáltatta a kardnak, szívét harag töltötte el öröksége ellen. (Zsoltárok könyve 78, 62)

 • Az Úr haragja újra fellángolt népe ellen, öröksége iszonyat tárgya lett számára. (Zsoltárok könyve 106, 40)

 • Megtiszteltetés lesz a bölcsek osztályrésze, megszégyenülés a balgák öröksége. (Példabeszédek könyve 3, 35)

 • A jónak öröksége unokáira száll, a bûnös vagyona az igaz része lesz. (Példabeszédek könyve 13, 22)

 • Boldog a herélt is, aki nem követett el kezével törvénysértést, aki nem forgatott elméjében semmi gonoszat az Úr ellen, mert elnyeri hûsége nagyszerû jutalmát, és örvendetes öröksége lesz az Úr templomában. (Bölcsesség könyve 3, 14)

 • Ez mind áll az Istennel való szövetség könyvére, és a törvényre, amit Mózes adott nekünk, Jákob családjának öröksége gyanánt. (Sirák fia könyve 24, 23)


“O passado não conta mais para o Senhor. O que conta é o presente e estar atento e pronto para reparar o que foi feito.” São Padre Pio de Pietrelcina