Encontrados 111 resultados para: örökre

 • Gondolj Ábrahámra, Izsákra és Jákobra, a szolgáidra, akiknek megesküdtél magadra, és akiknek megígérted: utódaitokat úgy megsokasítom, mint az ég csillagait, s azt az egész földet, amelyrõl beszéltem, utódaitoknak adom, hogy az övék legyen örökre." (Kivonulás könyve 32, 13)
 • Tehát minden szent adományt, amelyet Izrael fiai felajánlanak az Úrnak, neked adok, s veled a fiaidnak és a leányaidnak, minden idõre téged megilletõ osztályrészül. Ez örökre fennmaradó osztályrészed az Úr elõtt, neked, s veled együtt utódaidnak." (Számok könyve 18, 19)

 • Amikor megpillantotta az amalekitákat, így folytatta szavait: "Amalek a népek elseje, de utódai kivesznek örökre." (Számok könyve 24, 20)

 • hajók közelednek Kittimbõl. Térdre kényszerítik Asszurt, térdre kényszerítik Ebert. Elpusztulnak õk is örökre." (Számok könyve 24, 24)

 • legyen örökre az övé és utódaié a papi tisztség. Mert síkra szállt Istenéért, õ mutathatja be az engesztelõ áldozatot Izrael fiaiért." (Számok könyve 25, 13)

 • Tartsd meg a parancsait és törvényeit, amelyeket ma parancsul adok neked, hogy jól menjen a sorod, s majd utánad gyermekeidnek is, és sokáig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened örökre neked ad! (Második Törvénykönyv 4, 40)

 • aztán mindent, amit zsákmányolsz, hordj össze a piacon, s a várost mindazzal együtt, amit zsákmányoltál benne, égesd el, áldozatul az Úrnak, a te Istenednek. Maradjon örökre romhalmaz, nem szabad újjáépíteni! (Második Törvénykönyv 13, 17)
 • Mert az Úr, a te Istened õt választotta ki összes törzsed közül, hogy az Úr, a te Istened színe elõtt legyen, ellássa a szent szolgálatot és áldást osszon az Úr nevében õ és fiai örökre. (Második Törvénykönyv 18, 5)

 • Mit jelentenek nektek ezek a kövek? Akkor így feleljetek nekik: Azt, hogy a Jordán vize kettévált az Úr szövetségének ládája elõtt, amikor átkelt a Jordánon. Ezért ezek a kövek Izrael fiai számára örökre emlékül szolgálnak." (Józsue könyve 4, 7)

 • Akkor Józsue földig leégette Ait, s örökre romhalmazzá tette, pusztasággá mind a mai napig. (Józsue könyve 8, 28)

 • Azon a napon Mózes ezt az esküt tette: "Tudd meg, a föld, amelyet lábad bejárt, a tied lesz örökségképpen, a tied és utódaidé örökre, mert teljesítetted az Úr, az én Istenem akaratát." (Józsue könyve 14, 9)

 • Hanna nem ment föl vele. Azt mondta férjének: "Elõször elválasztom a gyereket, aztán elviszem: jelenjen meg az Úr színe elõtt és maradjon ott örökre." (Sámuel I. könyve 1, 22)
“Os talentos de que fala o Evangelho são os cinco sentidos, a inteligência e a vontade. Quem tem mais talentos, tem maior dever de usá-los para o bem dos outros.” São Padre Pio de Pietrelcina