Encontrados 14 resultados para: visinama

 • "Gospodstvo i strah u njegovoj su ruci i on stvara mir u svojim visinama. (Knjiga o Jobu 25, 2)




 • Jaèi od glasova voda golemih, silniji od bijesnoga mora: silan je Jahve u visinama. (Psalmi 93, 4)

 • Tko je kao Jahve, Bog naš, koji u visinama stoluje (Psalmi 113, 5)

 • Aleluja! Hvalite Jahvu s nebesa, hvalite ga u visinama! (Psalmi 148, 1)

 • I sjedi na vratima svoje kuæe na stolici, u gradskim visinama, (Mudre izreke 9, 14)

 • Na visinama nebeskim razapeh šator svoj i prijestol moj bi stup od oblaka. (Knjiga Sirahova 24, 4)

 • Sjaj je zvijezda ljepota neba, blistav ures visinama Gospodnjim. (Knjiga Sirahova 43, 9)




 • Još je Kalebu dao snagu, koja s njime do starosti ostade, te se mogao verati po visinama zemaljskim, koje su baština potomcima njegovim, (Knjiga Sirahova 46, 9)

 • on æe prebivati u visinama, tvrðe na stijenama bit æe mu utoèište, imat æe dosta kruha i vode æe mu svagda dotjecati. (Izaija 33, 16)

 • Mnoštvo pak pred njim i za njim klicaše: "Hosana Sinu Davidovu! Blagoslovljen Onaj koji dolazi u ime Gospodnje! Hosana u visinama!" (Evanðelje po Mateju 21, 9)

 • Blagoslovljeno kraljevstvo oca našega Davida koji dolazi! Hosana u visinama!" (Evanðelje po Marku 11, 10)

 • "Slava na visinama Bogu, a na zemlji mir ljudima, miljenicima njegovim!" (Evanðelje po Luki 2, 14)




“O Santo Sacrifício da Missa é o sufrágio mais eficaz, que ultrapassa todas as orações, as boas obras e as penitências. Infalivelmente produz seu efeito para vantagem das almas por sua virtude própria e imediata.” São Padre Pio de Pietrelcina