Encontrados 35 resultados para: vijeke

 • Još reèe Bog Abrahamu: "A ti Savez èuvaj moj - ti i tvoje potomstvo poslije tebe u sve vijeke. (Knjiga Postanka 17, 9)

 • Jošua spali Aj i uèini ga za sve vijeke ruševinom, pustim mjestom do danas. (Jošua 8, 28)

 • Onda se Tobija poèe moliti: "Blagoslovljen da si, Bože naših otaca, blagoslovljeno sveto i slavno ime tvoje u sve vijeke! Blagoslivljala te nebesa i sva tvoja stvorenja u sve vijeke! (Tobija 8, 5)

 • Nato Raguel zahvali Bogu: "Blagoslovljen da si, Bože, svakim blagoslovom èistim i svetim. Blagoslivljali te sveti tvoji i sva tvoja stvorenja! Svi anðeli i svi izabranici tvoji blagoslivljali te u sve vijeke! (Tobija 8, 15)

 • Jahve je kralj u vijeke vjekova, iz zemlje njegove nestat æe pogana. $TAU (Psalmi 10, 16)

 • Za život te molio, i ti mu dade premnoge dane - za vijeke vjekova. (Psalmi 21, 5)

 • Prijestolje je tvoje, Bože, u vijeke vjekova, i pravedno žezlo - žezlo je tvog kraljevstva! (Psalmi 45, 7)

 • Iz koljena u koljeno naviještat æe ime tvoje, hvalit æe te narodi u vijeke vjekova. (Psalmi 45, 18)

 • Zemlju si stavio na stupove njene: neæe se poljuljati u vijeke vjekova, (Psalmi 104, 5)

 • On neka nam dadne radosno srce i podari mir našem vremenu, u Izraelu, na vijeke vijekova. (Knjiga Sirahova 50, 23)

 • Ali æe od njih kraljevstvo preuzeti Sveci Svevišnjega i oni æe ga posjedovati za vijeke vjekova." (Daniel 7, 18)

 • jedinomu Mudromu, Bogu, po Isusu Kristu: Njemu slava u vijeke! Amen. UVOD (Poslanica Rimljanima 16, 27)


“Sejam como pequenas abelhas espirituais, que levam para sua colméia apenas mel e cera. Que, por meio de sua conversa, sua casa seja repleta de docilidade, paz, concórdia, humildade e piedade!” São Padre Pio de Pietrelcina