Encontrados 365 resultados para: svojoj

 • I reèe Bog: "Neka proklija zemlja zelenilom - travom sjemenitom, stablima plodonosnim, koja, svako prema svojoj vrsti, na zemlji donose plod što u sebi nosi svoje sjeme. I bi tako. (Knjiga Postanka 1, 11)

 • I nikne iz zemlje zelena trava što se sjemeni, svaka prema svojoj vrsti, i stabla koja rode plodovima što u sebi nose svoje sjeme, svako prema svojoj vrsti. I vidje Bog da je dobro. (Knjiga Postanka 1, 12)

 • I reèe Bog: "Neka zemlja izvede živa biæa, svako prema svojoj vrsti: stoku, gmizavce i zvjerad svake vrste!" I bi tako. (Knjiga Postanka 1, 24)

 • Svojoj ženi èovjek nadjene ime Eva, jer je majka svima živima. (Knjiga Postanka 3, 20)

 • "Neka je proklet Kanaanac, braæi svojoj najniži sluga nek' bude!" (Knjiga Postanka 9, 25)

 • Kad je bio na ulazu u Egipat, reèe svojoj ženi Saraji: "Znam da si lijepa žena. (Knjiga Postanka 12, 11)

 • Nato joj anðeo Jahvin reèe: "Vrati se svojoj gospodarici i pokori joj se!" (Knjiga Postanka 16, 9)

 • Potomstvo mu se naselilo od Havile do Šura, koji je na istok Egiptu iduæi prema Ašuru. Nastaniše se nasuprot svojoj braæi. (Knjiga Postanka 25, 18)

 • Ali Jakov odgovori svojoj majci Rebeki: "E, ali moj je brat Ezav runjav, a ja sam bez dlaka! (Knjiga Postanka 27, 11)

 • Ode on, naðe i donese svojoj majci, a njegova majka priredi ukusan obrok, kako je njegov otac volio. (Knjiga Postanka 27, 14)

 • Laban dade svoju sluškinju Zilpu svojoj kæeri Lei za sluškinju. (Knjiga Postanka 29, 24)

 • Laban dade svoju sluškinju Bilhu svojoj kæeri Raheli za sluškinju. (Knjiga Postanka 29, 29)


Uma filha espiritual perguntou a Padre Pio: “O Senhor cura tantas pessoas, por que não cura esta sua filha espiritual?” Padre Pio respondeu-lhe em voz baixa: “E não nos oferecemos a Deus?” São Padre Pio de Pietrelcina