Encontrados 179 resultados para: svima

 • Pozdravljaju te svi koji su sa mnom. Pozdravi one koji nas ljube u vjeri. Milost sa svima vama! (Poslanica Titu 3, 15)

 • jer èujem za tvoju ljubav i vjeru koju imaš prema Gospodinu Isusu Kristu i prema svima svetima. (Poslanica Filemonu 1, 5)

 • i, postigavši savršenstvo, posta svima koji ga slušaju zaèetnik vjeènoga spasenja - (Poslanica Hebrejima 5, 9)

 • Nastojte oko mira sa svima! I oko posveæenja bez kojega nitko neæe vidjeti Gospodina! (Poslanica Hebrejima 12, 14)

 • Milost sa svima vama! (Poslanica Hebrejima 13, 25)

 • Nedostaje li komu od vas mudrosti, neka ište od Boga, koji svima daje rado i bez negodovanja, i dat æe mu se. (Jakovljeva poslanica 1, 5)

 • Pozdravite jedni druge cjelovom ljubavi! Mir svima vama koji ste u Kristu! (Prva Petrova poslanica 5, 14)

 • suditi svima i pokarati sve bezbožnike za sva njihova bezbožna djela kojima bezbožno sagriješiše i za sve drzovite rijeèi koje grešni bezbožnici izrekoše protiv njega." (Poslanica Jude apostola 1, 15)

 • Gnjevili se narodi, ali doðe srdžba tvoja i èas da se sudi mrtvima i naplata dade slugama tvojim prorocima i svetima i svima koji se boje imena tvojega, malima i velikima; i da se unište oni koji kvare zemlju." (Otkrivenje 11, 18)

 • Ona postiže da se svima - malima i velikima, bogatima i ubogima, slobodnjacima i robovima - udari žig na desnicu ili na èelo, (Otkrivenje 13, 16)

 • Milost Gospodina Isusa sa svima! (Otkrivenje 22, 21)


“Para que se preocupar com o caminho pelo qual Jesus quer que você chegue à pátria celeste – pelo deserto ou pelo campo – quando tanto por um como por outro se chegará da mesma forma à beatitude eterna?” São Padre Pio de Pietrelcina