Encontrados 6 resultados para: pametan

  • Držite ih i vršite: to æe u oèima naroda biti vaša mudrost i vaša razboritost. Kad oni èuju za sve ove zakone, reæi æe: 'Samo je jedan narod mudar i pametan, a to je ovaj veliki narod.' (Ponovljeni zakon 4, 6)

  • Luðak odmah odaje svoj bijes, a pametan pokriva sramotu. (Mudre izreke 12, 16)

  • Svatko pametan djeluje promišljeno, a bezumnik se hvališe svojom ludošæu. (Mudre izreke 13, 16)

  • Glupan vjeruje svakoj rijeèi, a pametan pazi na korak svoj. (Mudre izreke 14, 15)

  • Pametan èovjek vidi zlo i skrije se, a glupaci idu bezbrižno i trpe kaznu. (Mudre izreke 22, 3)

  • Pametan èovjek opazi zlo i skrije se, a glupaci idu bezbrižno i trpe kaznu. (Mudre izreke 27, 12)


“As almas não são oferecidas como dom; compram-se. Vós ignorais quanto custaram a Jesus. É sempre com a mesma moeda que é preciso pagá-las”. São Padre Pio de Pietrelcina