Encontrados 178 resultados para: mora

 • Ako tko prinosi Jahvi žrtvu prièesnicu da izvrši kakav zavjet ili uèini dragovoljan prinos, bilo od krupne ili sitne stoke, ta životinja, da bude primljena, mora biti bez mane; nikakve mane na njoj ne smije biti. (Levitski zakonik 22, 21)
 • tko izgovori hulu na ime Jahvino neka se smakne - neka ga sva zajednica kamenuje; bio stranac ili domorodac, ako pohuli ime Jahvino, mora mrijeti. (Levitski zakonik 24, 16)

 • Ako èovjek zada smrtan udarac drugome, mora se smaknuti. (Levitski zakonik 24, 17)

 • Tko usmrti živinèe mora ga nadomjestiti: život za život. (Levitski zakonik 24, 18)

 • Tko usmrti živinèe mora ga nadoknaditi, ali tko ubije èovjeka mora umrijeti. (Levitski zakonik 24, 21)

 • Jer jubilej vam mora biti svet! Hranite se onim što njiva donese od sebe. (Levitski zakonik 25, 12)

 • Ali kuæe po selima što nemaju zidova oko sebe neka se smatraju kao posjedi u polju; mogu se otkupljivati. U jubileju kupac mora iz njih iziæi. (Levitski zakonik 25, 31)
 • Nijedno ljudsko biæe koje bude 'heremom' - prokletstvom - udareno ne smije se otkupljivati: mora se smaknuti. (Levitski zakonik 27, 29)

 • Ako bi tko htio otkupiti koji dio svoje desetine, mora tome dodati jednu petinu cijene. (Levitski zakonik 27, 31)

 • Kad se Prebivalište mora premještati, neka ga Levijevci rastave; a kad se s Prebivalištem treba utaboriti, neka ga Levijevci opet podignu. Svjetovnjak koji bi mu se primakao neka se pogubi. (Knjiga Brojeva 1, 51)

 • Ali može pomagati svojoj braæi u vršenju njihovih dužnosti u Šatoru sastanka, no sam ne mora vršiti službe. Tako postupi prema levitima za njihove dužnosti!" (Knjiga Brojeva 8, 26)

 • Može li im se naklati sitne i krupne stoke da im dostane? Mogu li im se sve ribe iz mora zgrnuti da im bude dosta?" (Knjiga Brojeva 11, 22)
“A sua função é tirar e transportar as pedras, e arrancar os espinhos. Jesus é quem semeia, planta, cultiva e rega. Mas seu trabalho também é obra de Jesus. Sem Ele você nada pode fazer.” São Padre Pio de Pietrelcina