Encontrados 13 resultados para: moapskom

 • Kad je umro Hušam, zakraljio se na njegovo mjesto Bedadov sin Hadad, koji je potukao Midjance na Moapskom polju. Ime je njegovu gradu bilo Avit. (Knjiga Postanka 36, 35)
 • iz Bamota u dolinu što se stere u moapskom polju, prema vrhuncu Pisge, s koje se pruža vidik na pustaru. (Knjiga Brojeva 21, 20)

 • Odu iz Obota i utabore se na moapskom podruèju u Ije-Abarimu. (Knjiga Brojeva 33, 44)

 • Izraelci su poèeli opet èiniti što je zlo u oèima Jahvinim. Zato Jahve dade Eglonu, kralju moapskom, moæ nad Izraelom, jer su èinili što je zlo pred Jahvom. (Knjiga o sucima 3, 12)

 • Izraelci su služili moapskom kralju Eglonu osamnaest godina. (Knjiga o sucima 3, 14)

 • Tada Izraelci zavapiše Jahvi i Jahve im podiže izbavitelja - Ehuda, sina Gere iz Benjaminova plemena, èovjeka koji bijaše ljevak. I poslaše ga Izraelci da im odnese danak Eglonu, kralju moapskom. (Knjiga o sucima 3, 15)

 • I odnese danak Eglonu, kralju moapskom. Eglon bijaše vrlo debeo. (Knjiga o sucima 3, 17)
 • Tada je poslao Izrael poslanike edomskom kralju s molbom: 'Htio bih proæi kroz tvoju zemlju!' Ali ga edomski kralj ne posluša. Poslao ih je i moapskom kralju, ali ni on ne htjede, te Izrael ostade u Kadešu. (Knjiga o sucima 11, 17)

 • To je zato što me ostavio i poklonio se Aštarti, boginji Sidonaca, Kemošu, bogu moapskom, i Milkomu, bogu Amonaca, i ne hodi više mojim putovima; ne èini što je pravo u mojim oèima, niti izvršava moje zakone i naredbe kao što je èinio njegov otac David. (Prva knjiga o kraljevima 11, 33)

 • Kad je umro Hušam, zakraljio se na njegovo mjesto Bedadov sin Hadad, koji je potukao Midjance na Moapskom polju; gradu mu je bilo ime Avit. (Prva knjiga Ljetopisa 1, 46)

 • Šaharajim, pošto je otpustio žene Hušimu i Baru, dobio je sinove u Moapskom polju: (Prva knjiga Ljetopisa 8, 8)

 • Da! Jauk se razliježe po kraju moapskom: kukanje mu do Eglajima, kukanje mu do Beer Elima. (Izaija 15, 8)
“Amemos ao próximo. Custa tão pouco querer bem ao outro.” São Padre Pio de Pietrelcina