Encontrados 454 resultados para: kralju

  • reèe Fest: "Agripa, kralju, i vi svi ovdje s nama nazoèni, gledajte ovoga èovjeka! Zbog njega me sav narod židovski salijetao i u Jeruzalemu i ovdje vièuæi da on ne smije više živjeti. (Djela apostolska 25, 24)
  • Ja nemam ništa pouzdano o njemu napisati Gospodaru. Zato ga izvedoh pred vas, ponajpaèe preda te, kralju Agripa, da bih nakon ove istrage imao što napisati. (Djela apostolska 25, 26)

  • "Smatram se sretnim što se u svemu za što me Židovi optužuju mogu, evo, danas braniti pred tobom, kralju Agripa, (Djela apostolska 26, 2)

  • i kojemu se dovinuti nada dvanaest plemena naših, svesrdno noæu i danju služeæi Bogu. Za tu me nadu, kralju, tuže Židovi. (Djela apostolska 26, 7)

  • kadli u pol bijela dana na putu vidjeh, kralju, kako s neba svjetlost od sunca sjajnija obasja mene i moje suputnike. (Djela apostolska 26, 13)

  • "Otada, kralju Agripa, ne bijah neposlušan nebeskom viðenju. (Djela apostolska 26, 19)

  • Vjeruješ li, kralju Agripa, Prorocima? Znam da vjeruješ!" (Djela apostolska 26, 27)
  • A Kralju vjekova, besmrtnome, nevidljivome, jedinome Bogu èast i slava u vijeke vjekova. Amen. (Prva poslanica Timoteju 1, 17)

  • Pokoravajte se svakoj ljudskoj ustanovi radi Gospodina: bilo kralju kao vrhovniku, (Prva Petrova poslanica 2, 13)

  • Pjevaju pjesmu Mojsija, sluge Božjega, i pjesmu Jaganjèevu: "Velika su i èudesna djela tvoja, Gospodine, Bože, Svevladaru! Pravedni su i istiniti putovi tvoji, Kralju naroda! (Otkrivenje 15, 3)

“Que Nossa Senhora aumente a graça em você e a faça digna do Paraíso”. São Padre Pio de Pietrelcina