Encontrados 24 resultados para: ikad

 • Jahve omirisa miris ugodni pa reèe u sebi: "Nikad više neæu zemlju u propast strovaliti zbog èovjeka, tÓa èovjeèje su misli opake od njegova poèetka; niti æu ikad više uništiti sva živa stvorenja, kako sam uèinio. (Knjiga Postanka 8, 21)

 • Držat æu se ja svog Saveza s vama te nikada više vode potopne neæe uništiti živa biæa niti æe ikad više potop zemlju opustošiti." (Knjiga Postanka 9, 11)

 • Još doda: "Tko bi ikad rekao Abrahamu: djecu æe ti Sara dojiti! Ipak sina mu rodih u starosti". (Knjiga Postanka 21, 7)

 • Reci im: 'Ako se ikad tko od vaših naraštaja primakne u stanju neèistoæe k svetim prinosima što ih Izraelci posveæuju Jahvi, taj æe biti uklonjen od moje nazoènosti. Ja sam Jahve!' (Levitski zakonik 22, 3)

 • Ali ako ubojica ikad izaðe izvan granice utoèišta kamo je pobjegao, (Knjiga Brojeva 35, 26)

 • Ispitaj samo prijašnja vremena što su protekla prije tebe, sve otkad je Bog stvorio èovjeka na zemlji: je li ikad, s jednoga kraja nebesa do drugoga, bilo ovako velièanstvena dogaðaja? Je li se što takvo èulo? (Ponovljeni zakon 4, 32)

 • Je li ikad koji narod èuo glas Boga gdje govori isred ognja kao što si ti èuo i na životu ostao? (Ponovljeni zakon 4, 33)

 • Jer, koji je smrtnik ikad slušao glas Boga živoga kako govori isred ognja - kao mi - i ostao na životu? (Ponovljeni zakon 5, 26)

 • Zar sam ikad u društvu laži hodio, zar mi je noga k prijevari hitjela? (Knjiga o Jobu 31, 5)

 • Zar si ikad zapovjedio jutru, zar si kazao zori mjesto njeno, (Knjiga o Jobu 38, 12)

 • "Hoæe li Gospodin odbaciti zauvijek i hoæe li ikad još biti milostiv? (Psalmi 77, 8)

 • Povikao je: "Hoæemo li ikad naæi takva èovjeka? Uèinimo ga, dakle, svojim prijateljem i saveznikom!" (Prva knjiga o Makabejcima 10, 16)


“Seja paciente nas aflições que o Senhor lhe manda.” São Padre Pio de Pietrelcina