Encontrados 4 resultados para: hvastati

  • Dokle æe bezbošci, Jahve, dokle æe se bezbošci hvastati? (Psalmi 94, 3)

  • Dokle æe brbljati, drsko govoriti, dokle æe se bezakonici hvastati? (Psalmi 94, 4)

  • Bolje je biti malen i imati samo jednog slugu nego se hvastati a nemati ni kruha. (Mudre izreke 12, 9)

  • i preko vaših granica navijestiti evanðelje, a ne hvastati se onim što je veæ uèinjeno na tuðem podruèju. (Druga poslanica Korinæanima 10, 16)

“De todos os que vierem pedir meu auxílio, nunca perderei nenhum!” São Padre Pio de Pietrelcina