Encontrados 558 resultados para: gdje

 • I ako se pravednik jedva spasava, opak i grešnik gdje da se pojavi? (Prva Petrova poslanica 4, 18)

 • Ta po obeæanju njegovu išèekujemo nova nebesa i zemlju novu, gdje pravednost prebiva. (Druga Petrova poslanica 3, 13)

 • Tako u svim poslanicama gdje o tome govori. U njima ima ponešto nerazumljivo, što neupuæeni i nepostojani iskrivljuju, kao i ostala Pisma - sebi na propast. (Druga Petrova poslanica 3, 16)

 • Vidi li tko brata svojega gdje èini grijeh koji nije na smrt, neka ište i dat æe mu život - onima koji èine grijeh što nije na smrt. Ima grijeh što je na smrt; za nj ne velim da moli. (Prva Ivanova poslanica 5, 16)

 • Znam gdje prebivaš - ondje gdje je Sotonino prijestolje - a èvrsto se držiš moga imena te nisi zanijekao moje vjere ni u one dane kad je Antipa, moj svjedok, vjerni moj, ubijen kod vas - gdje Sotona prebiva. (Otkrivenje 2, 13)

 • I vidjeh snažna anðela gdje iza glasa proglašuje: "Tko je dostojan otvoriti knjigu i otpeèatiti peèate njezine?" (Otkrivenje 5, 2)

 • I vidjeh: kad Jaganjac otvori prvi od sedam peèata, zaèujem gdje prvo od èetiri biæa govori glasom kao gromovnim: "Doði!" (Otkrivenje 6, 1)

 • Kad Jaganjac otvori drugi peèat, zaèujem drugo biæe gdje govori: "Doði!" (Otkrivenje 6, 3)

 • Kad Jaganjac otvori treæi peèat, zaèujem treæe biæe gdje govori: "Doði!" Pogledam, a ono konj vranac i njegovu konjaniku u ruci tezulja. (Otkrivenje 6, 5)

 • Tada zaèujem kao neki glas isred èetiriju biæa gdje govori: "Mjera pšenice za denar! Tri mjere jeèma za denar! A ulju i vinu ne udi!" (Otkrivenje 6, 6)

 • Kad Jaganjac otvori èetvrti peèat, zaèujem glas èetvrtoga biæa gdje govori: "Doði!" (Otkrivenje 6, 7)

 • I vidjeh drugoga jednog anðela gdje uzlazi od istoka sunèeva s peèatom Boga živoga. On povika iza glasa onoj èetvorici anðela kojima bi dano nauditi zemlji i moru: (Otkrivenje 7, 2)


“Seja grato e beije docemente a mão de Deus. É sempre a mão de um pai que pune porque lhe quer bem” São Padre Pio de Pietrelcina