Encontrados 58 resultados para: evanðelje

 • I obilazio je Isus svom Galilejom nauèavajuæi po njihovim sinagogama, propovijedajuæi Evanðelje o Kraljevstvu i lijeèeæi svaku bolest i svaku nemoæ u narodu. (Evanðelje po Mateju 4, 23)

 • I obilazio je Isus sve gradove i sela uèeæi po njihovim sinagogama, propovijedajuæi Evanðelje o Kraljevstvu i lijeèeæi svaku bolest i svaku nemoæ. (Evanðelje po Mateju 9, 35)

 • Slijepi progledaju, hromi hode, gubavi se èiste, gluhi èuju, mrtvi ustaju, siromasima se navješæuje Evanðelje. (Evanðelje po Mateju 11, 5)

 • "I propovijedat æe se ovo evanðelje Kraljevstva po svem svijetu za svjedoèanstvo svim narodima. Tada æe doæi svršetak." (Evanðelje po Mateju 24, 14)

 • Zaista, kažem vam, gdje se god bude propovijedalo ovo evanðelje, po svem svijetu, navješæivat æe se i ovo što ona uèini - njoj na spomen." (Evanðelje po Mateju 26, 13)

 • A pošto Ivan bijaše predan, otiðe Isus u Galileju. Propovijedao je evanðelje Božje: (Evanðelje po Marku 1, 14)

 • A treba da se najprije svim narodima propovijeda evanðelje." (Evanðelje po Marku 13, 10)

 • Zaista, kažem vam, gdje se god bude propovijedalo evanðelje, po svem svijetu, navješæivat æe se i ovo što ona uèini - njoj na spomen." (Evanðelje po Marku 14, 9)

 • I reèe im: "Poðite po svem svijetu, propovijedajte evanðelje svemu stvorenju. (Evanðelje po Marku 16, 15)

 • I mnogim je drugim pobudama Ivan narodu navješæivao evanðelje. (Evanðelje po Luki 3, 18)

 • A on im reèe: "I drugim gradovima treba da navješæujem evanðelje o kraljevstvu Božjem. Jer za to sam poslan." (Evanðelje po Luki 4, 43)

 • Tada im odgovori: "Poðite i javite Ivanu što ste vidjeli i èuli: Slijepi progledaju, hromi hode, gubavi se èiste, gluhi èuju, mrtvi ustaju, siromasima se navješæuje evanðelje. (Evanðelje po Luki 7, 22)

“Lembre-se de que os santos foram sempre criticados pelas pessoas deste mundo, e puseram sob seus pés o mundo e as suas máximas .” São Padre Pio de Pietrelcina