Encontrados 56 resultados para: brašna

  • Dogodilo se kako je èovjek Božji rekao kralju: "Sutra u ovo doba na vratima Samarije bit æe dvije mjere jeèmenoga brašna za šekel i mjera finoga brašna za šekel." (Druga knjiga o kraljevima 7, 18)
  • Njihovi su najbliži susjedi, sve do Jisakara, Zebuluna i Naftalija, donosili hranu na magarcima, devama i mazgama, a na volovima jela: brašna, smokvenih kolaèa, suha grožða, vina, ulja, krupne i sitne stoke izobila, jer je bilo veselje u Izraelu. (Prva knjiga Ljetopisa 12, 41)

  • oko prinesenih hljebova, oko sitnog brašna za prinos, oko beskvasnih kolaèa pripravljenih na tavi i u ulju zamiješenih i oko mjera za sadržaj i dužinu; (Prva knjiga Ljetopisa 23, 29)

  • A imali su u Babilonu kumira imenom Bela i prinosili mu svaki dan po dvanaest artaba najboljeg brašna, èetrdeset ovaca i šest metreta vina. (Daniel 14, 3)

  • Posijali su vjetar, i požet æe oluju; žito im neæe proklijati, neæe brašna dati; ako ga i dade proždrijet æe ga tuðinci. (Hošea 8, 7)

  • I drugu im kaza prispodobu: "Kraljevstvo je nebesko kao kad žena uze kvasac i zamijesi ga u tri mjere brašna dok sve ne uskisne." (Evanðelje po Mateju 13, 33)

  • Ono je kao kad žena uze kvasac i zamijesi ga u tri mjere brašna dok sve ne uskisne." (Evanðelje po Luki 13, 21)
  • ni cimeta, ni balzama, ni miomirisa, ni pomasti, ni tamjana, ni vina, ni ulja, ni bijeloga brašna, ni pšenice; ni goveda, ni ovaca, ni konja, ni koèija, ni roblja nit ikoje žive duše. (Otkrivenje 18, 13)

“Uma só coisa é necessária: estar perto de Jesus”. São Padre Pio de Pietrelcina