Encontrados 105 resultados para: Vojsku

 • Zato opremi faraon svoja kola i povede svoju vojsku. (Knjiga Izlaska 14, 6)

 • Za jutarnje straže pogleda Jahve iz stupa od ognja i oblaka na egipatsku vojsku i u njoj stvori zbrku. (Knjiga Izlaska 14, 24)

 • Tako vode, slijevajuæi se natrag, potope kola, konjanike i svu vojsku faraonovu koja bijaše pošla u potjeru za Izraelcima - u more. I ne ostade od njih ni jedan jedini. (Knjiga Izlaska 14, 28)

 • Kola faraonova i vojsku mu u more baci; cvijet njegovih štitonoša More crveno proguta. (Knjiga Izlaska 15, 4)

 • i da se ne bi, kad digneš svoje oèi prema nebu te vidiš sunce, mjesec i zvijezde - svu nebesku vojsku - dao zavesti da im se klanjaš i da im iskazuješ štovanje. Njih je Jahve, Bog tvoj, dao svim narodima, svugdje pod nebom. (Ponovljeni zakon 4, 19)

 • Kad se tko netom oženi, neka ne ide u vojsku; neka mu se ne dodjeljuje nikakva služba, nego, osloboðen, neka ostane kod kuæe godinu dana da razveseljuje ženu koju je doveo. (Ponovljeni zakon 24, 5)

 • Jahve zastraši Siseru, sva njegova kola i èitavu njegovu vojsku, koja naže u bijeg pred maèem Barakovim. Sisera siðe sa svojih kola i pobježe pješice. (Knjiga o sucima 4, 15)

 • Barak je gonio kola i vojsku sve do Harošeta Poganskog. Sva je Siserina vojska pala od oštrog maèa i nijedan èovjek nije umakao. (Knjiga o sucima 4, 16)

 • Gideon poðe putem kojim prolaze oni što žive pod šatorima, istoèno od Nobaha i Jogbohe, te potuèe vojsku kad stajaše bezbrižna. (Knjiga o sucima 8, 11)

 • Zebah i Salmuna pobjegoše. On ih pogna i uhvati dva kralja midjanska, Zebaha i Salmunu. A vojsku im svu uništi. (Knjiga o sucima 8, 12)

 • O, kad bih imao ovaj narod u svojoj ruci, protjerao bih Abimeleka i rekao mu: 'Pojaèaj svoju vojsku i iziði u boj!'" (Knjiga o sucima 9, 29)

 • On uze svoju vojsku, podijeli je u tri èete i stade u zasjedu u polju. Kad bi vidio gdje ljudi izlaze iz grada, nasrnuo bi na njih i pobio ih. (Knjiga o sucima 9, 43)


“Deus ama quem segue o caminho da virtude.” São Padre Pio de Pietrelcina