Encontrados 19 resultados para: Uzdaj

 • U Jahvu se uzdaj, ojunaèi se, èvrsto nek' bude srce tvoje: u Jahvu se uzdaj! (Psalmi 27, 14)

 • U Jahvu se uzdaj i èini dobro, da smiješ stanovati u zemlji i živjeti u miru. (Psalmi 37, 3)

 • Prepusti Jahvi putove svoje, u njega se uzdaj i on æe sve voditi. (Psalmi 37, 5)

 • U Jahvu se uzdaj i drži se puta njegova: on æe te uzvisit' i baštinit æeš zemlju; radostan æeš gledati propast bezbožnih. $REŠ (Psalmi 37, 34)

 • Što si mi, dušo, klonula i što jecaš u meni? U Boga se uzdaj, jer opet æu ga slaviti, spasenje svoje, Boga svog! (Psalmi 42, 6)

 • Što si mi, dušo, klonula i što jecaš u meni? U Boga se uzdaj, jer opet æu ga slaviti, spasenje svoje, Boga svog! (Psalmi 42, 12)

 • Što si mi, dušo, klonula i što jecaš u meni? U Boga se uzdaj, jer opet æu ga slaviti, spasenje svoje, Boga svog! (Psalmi 43, 5)

 • U nj se, narode, uzdaj u svako doba; pred njim srca izlijevajte: Bog je naše utoèište! (Psalmi 62, 9)

 • Dome Izraelov, u Jahvu se uzdaj! - On je štit i pomoænik njihov. (Psalmi 115, 9)

 • Dome Aronov, u Jahvu se uzdaj! - On je štit i pomoænik njihov. (Psalmi 115, 10)

 • U Jahvu se, Izraele, uzdaj odsada dovijeka. (Psalmi 131, 3)

 • Uzdaj se u Jahvu svim srcem i ne oslanjaj se na vlastiti razbor. (Mudre izreke 3, 5)


“Quanto maiores forem os dons, maior deve ser sua humildade, lembrando de que tudo lhe foi dado como empréstimo.”(Pe Pio) São Padre Pio de Pietrelcina