Encontrados 1132 resultados para: Nego

 • Neka nitko od vas ne nanosi štete svome sunarodnjaku, nego se boj Boga svoga! Jer ja sam Jahve, Bog vaš. (Levitski zakonik 25, 17)

 • Ako vas ni to ne popravi nego nastavite življenje koje se meni protivi, (Levitski zakonik 26, 23)

 • Ako me ni tada ne poslušate nego mi se dalje budete suprotstavljali, (Levitski zakonik 26, 27)

 • Ako zemljište ne otkupi nego ga proda drugome, ne može se više otkupiti. (Levitski zakonik 27, 20)

 • Nego ti sam odredi Levijevce za službu u Prebivalištu svjedoèanstva; za sav njegov namještaj i sve što na nj spada; neka oni nose Prebivalište i sav njegov namještaj; neka oni u njemu poslužuju i oko njega tabore. (Knjiga Brojeva 1, 50)

 • A za otkupninu dvjesta sedamdeset i triju izraelskih prvoroðenaca što ih je više nego levita, (Knjiga Brojeva 3, 46)

 • A ako žena ne bude oskvrnuta nego nevina, neæe joj biti ništa i imat æe djece. (Knjiga Brojeva 5, 28)

 • "Ne idem", odgovori mu, "nego se vraæam u svoju zemlju; k svojima se vraæam." (Knjiga Brojeva 10, 30)

 • nego cio mjesec, sve dok vam ne izbije na nosnice i ne ogadi vam se, jer ste odbacili Jahvu koji je meðu vama mrmljajuæi pred njim rijeèima: 'Zašto smo uopæe odlazili iz Egipta!'" (Knjiga Brojeva 11, 20)

 • Popnu se u Negeb i doðu do Hebrona, gdje su se nalazili Ahiman, Šešaj i Talmaj, Anakovi potomci. - Hebron je osnovan sedam godina prije nego Soan u Egiptu. - (Knjiga Brojeva 13, 22)

 • 'Jahve je spor na srdžbu, a bogat milosrðem; podnosi opaèinu i prijestup, ali krivca ne ostavlja nekažnjena, nego opaèinu otaca kažnjava na djeci do treæega i èetvrtog koljena.' (Knjiga Brojeva 14, 18)

 • Ali Sihon ne dopusti Izraelu da proðe njegovim podruèjem, nego skupi sav svoj narod te izaðe u pustinju da presretne Izraelce. Stigavši do Jahze, zavojuje na Izraela. (Knjiga Brojeva 21, 23)


“Menosprezai vossas tentações e não vos demoreis nelas. Imaginai estar na presença de Jesus. O crucificado se lança em vossos braços e mora no vosso coração. Beijai-Lhe a chaga do lado, dizendo: ‘Aqui está minha esperança; a fonte viva da minha felicidade. Seguro-vos, ó Jesus, e não me aparto de vós, até que me tenhais posto a salvo’”. São Padre Pio de Pietrelcina